ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -械-, *械*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[械, xiè, ㄒㄧㄝˋ] weapons; tools; instruments
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  戒 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 1657

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] tools, #9,112 [Add to Longdo]
[jī xiè, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] machine; machinery; mechanical, #2,684 [Add to Longdo]
[qì xiè, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, ] special or precision equipment; apparatus, #8,380 [Add to Longdo]
[jī xiè huà, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mechanize, #12,189 [Add to Longdo]
[qiāng xiè, ㄑㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ, / ] firearm, #31,919 [Add to Longdo]
工程[jī xiè gōng chéng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] mechanical engineering, #38,722 [Add to Longdo]
[jī xiè xìng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] mechanical, #40,829 [Add to Longdo]
[jī xiè néng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄋㄥˊ, / ] mechanical energy, #74,668 [Add to Longdo]
中国精密机进出口公司[zhōng guó jīng mì jī xiè jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC), #663,270 [Add to Longdo]
挖掘机[wá jué jī xiè, ㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] excavator; bulldozer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You understand best how to use the machine.あなたがこの機の使い方を一番よくご存じでしょう。
Do you want the doctors not to use the machine and let your brother die?あなたは医者がその機を使わないことを望み、あなたのお兄さんを死なせてあげますか。
It was Mr Smith that told me how to use that machine.あの機の使い方を私に教えてくれたのはスミス氏だった。
Is that machine still usable?あの機は、まだ使えますか。
The American home does away with most housework by using machines.アメリカの家庭では機を用いることで家事のほとんどがなくなっている。
That is a very complex machine.あれはとても複雑な機だ。
Can you tell me when to switch the machine off?いつその機を止めたいいか私に教えて下さい。
When will this machine be put in motion again?いつまたこの機は動きはじめますか。
John claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery.インチキなセールスマンにだまされて、役立たずの機を買わされたとジョンは主張した。
Do you want the doctors to use the machine to make your brother breathe?お兄さんを呼吸させるために医者にその機を使ってもらいたいと思いますか。
This is how I made the machine.こうやって私はその機を作った。
I can't use this machine.この機が使えないのです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] FESSELN, MASCHINE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top