ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -梁-, *梁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[梁, liáng, ㄌㄧㄤˊ] bridge; beam, rafter; surname
Radical: , Decomposition:     氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  刅 [chuāng, ㄔㄨㄤ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A wooden 木 bridge built 刅 over a river 氵, Rank: 1416

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] beam of roof; bridge, #4,179 [Add to Longdo]
[Liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] name of Kingdoms and Dynasties at different periods; surname Liang, #4,179 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] beam of roof, #4,179 [Add to Longdo]
[qiáo liáng, ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] bridge, #6,849 [Add to Longdo]
[héng liáng, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] beam, #19,494 [Add to Longdo]
[bí liáng, ㄅㄧˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] bridge of the nose, #23,170 [Add to Longdo]
[Liáng shān, ㄌㄧㄤˊ ㄕㄢ, ] Liangshan city and county in Shandong, #24,919 [Add to Longdo]
[jǐ liang, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙, / ] backbone; spine, #28,456 [Add to Longdo]
启超[Liáng Qǐ chāo, ㄌㄧㄤˊ ㄑㄧˇ ㄔㄠ, / ] Liang Qichao (1873-1929), influential journalist and a leader of the failed reform movement of 1898, #29,223 [Add to Longdo]
[Dà liáng, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˊ, ] capital of Wei 魏 during Warring states, #29,548 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょう, ryou] (n) beam; joist; (P) [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n) Liang Dynasty (of China) [Add to Longdo]
山泊[りょうざんぱく, ryouzanpaku] (n) place of assemblage for the bold and ambitious [Add to Longdo]
上の君子[りょうじょうのくんし, ryoujounokunshi] (exp) (1) (arch) thief; (2) mouse [Add to Longdo]
[はりせい, harisei] (n) height of a beam; beam as measured from top to bottom [Add to Longdo]
[りょうぼく, ryouboku] (n) beam [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This book says the earliest man-made bridges date back to the New Stone Age.この本によれば、最初の人工橋は新石器時代にさかのぼるという。
This beam won't hold the weight of the second story.このは2階の重さに耐えられないだろう。
A truck came into contact with the bridge supports.トラックが橋に接触した。
Beams bear the weight of the roof.が屋根をささえている。
He has the capacity to be a future leader of the nation.彼は将来国家の棟たるべき器だ。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top