ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -桿-, *桿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[桿, gān, ㄍㄢ] cane, pole, stick
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  旱 [hàn, ㄏㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎn, ㄍㄢˇ, / ] stick; pole; lever; classifier for long objects such as guns, #2,179 [Add to Longdo]
杆菌[gǎn jūn, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] bacillus (any rod-shaped bacteria), #10,869 [Add to Longdo]
铁杆[tiě gān, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄢ, / ] iron (golf club), #11,966 [Add to Longdo]
铁杆[tiě gǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄢˇ, / ] iron rod, #11,966 [Add to Longdo]
杠杆[gàng gǎn, ㄍㄤˋ ㄍㄢˇ, / ] lever; pry bar; crowbar, #13,543 [Add to Longdo]
大肠杆菌[dà cháng gǎn jūn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] Escherichia coli (E. coli), #19,051 [Add to Longdo]
电线杆[diàn xiàn gǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢˇ, 线 / ] electric pole; telegraph pole, #22,506 [Add to Longdo]
旗杆[qí gǎn, ㄑㄧˊ ㄍㄢˇ, / ] a flagpole, #34,850 [Add to Longdo]
螺杆[luó gǎn, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄢˇ, / ] screw, #35,273 [Add to Longdo]
撑杆跳高[chēng gān tiào gāo, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ, / ] pole-vaulting, #55,981 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かんきん, kankin] (n) bacillus [Add to Longdo]
状;かん状[かんじょう, kanjou] (adj-no) rod-shaped; bacillary; bacilliform; baculiform [Add to Longdo]
状核球[かんじょうかくきゅう, kanjoukakukyuu] (n) band cell; stab cell [Add to Longdo]
状体;かん状体;杆状体[かんじょうたい, kanjoutai] (n) rod (shape of cell) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top