ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -桔-, *桔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[桔, jú, ㄐㄩˊ] orange, tangerine
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  吉 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 3,304

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] Platycodon grandiflorus, #8,480 [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] tangerine, #8,480 [Add to Longdo]
[jié gěng, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄥˇ, ] Chinese bellflower, #39,363 [Add to Longdo]
黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, ] tangerine yellow; saffron (yellow), #73,094 [Add to Longdo]
[jú zi, ㄐㄩˊ ㄗ˙, ] tangerine [Add to Longdo]
子水[jú zi shuǐ, ㄐㄩˊ ㄗ˙ ㄕㄨㄟˇ, ] orange juice [Add to Longdo]
蔓越[màn yuè jú, ㄇㄢˋ ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, ] cranberry [Add to Longdo]
[yuè jú, ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, ] blueberry [Add to Longdo]
[jīn jú, ㄐㄧㄣ ㄐㄩˊ, ] cumquat (fruit); Fortunella margarita [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ききょう, kikyou] (n) Chinese bellflower; Platycodon grandiflorum [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've discovered that[CN] 我最近发现了把川贝、梗、蜂蜜 Forbidden City Cop (1996)
There's an orange in there.[CN] 那里有个子. The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love (1995)
I'll get your orange juice.[CN] 我给你拿子汁 Fresh Bait (1995)
Finish your orange juice and let's go.[CN] 你喝完子汁我们就走 Fresh Bait (1995)
Or waiting.[CN]  Crying Freeman (1995)
Orange...[CN]  The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love (1995)
The orange juice worked.[CN] 那"汁"起作用了 Outbreak (1995)
My "Tong's Killing Powder" is made by honey and plycodonis.[CN] 我们"含笑半步钉"是用蜂蜜 川贝, Flirting Scholar (1993)
It's a totally different situation. It's apples and oranges.[CN] 这完全是两回事,这是苹果和 The One with the Evil Orthodontist (1995)
Have any orange juice?[CN] 有子汁吗? Fresh Bait (1995)
No, it's not.[CN] -不是子汁 对 不是 Outbreak (1995)
É the United States have made their first two shots missiles at high altitudes, known under the names "Teac" and "Orange".[CN] 美国首次制造了2枚高空导弹"柚木"和"柑" Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top