ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -桃-, *桃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[桃, táo, ㄊㄠˊ] peach; marriage; surname
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  兆 (zhào ㄓㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 1,839

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[táo huā, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ, ] peach blossom, #6,882 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] peach, #7,013 [Add to Longdo]
[hé tao, ㄏㄜˊ ㄊㄠ˙, ] walnut; CL:個|个[ge4],棵[ke1], #10,648 [Add to Longdo]
[yīng táo, ㄧㄥ ㄊㄠˊ, / ] cherry, #11,488 [Add to Longdo]
猕猴[mí hóu táo, ㄇㄧˊ ㄏㄡˊ ㄊㄠˊ, / ] Chinese gooseberry; Kiwi fruit, #14,370 [Add to Longdo]
[táo zi, ㄊㄠˊ ㄗ˙, ] peach, #20,133 [Add to Longdo]
花运[táo huā yùn, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄣˋ, / ] luck in love; romance; good luck, #21,534 [Add to Longdo]
[Táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, / ] Taoyuan (city in Taiwan); the Garden of the Peaches of Immortality, #22,393 [Add to Longdo]
水蜜[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #25,172 [Add to Longdo]
[Táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, ] (N) Taoyuan (place in Hunan), #28,153 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もも(P);モモ, momo (P); momo] (n) peach; prunus persica (tree); (P) [Add to Longdo]
の節句[もものせっく, momonosekku] (n) (See 上巳) dolls festival (March 3rd); peach festival [Add to Longdo]
[ももぞの, momozono] (n) peach orchard [Add to Longdo]
[とうか, touka] (n) (obsc) peach blossom [Add to Longdo]
割れ[ももわれ, momoware] (n) hairstyle of Meiji and Taisho era, featuring a bun resembling a halved peach [Add to Longdo]
栗三年柿八年[ももくりさんねんかきはちねん, momokurisannenkakihachinen] (exp) it often takes time to bear the fruit of one's actions; planted peach and chestnut seeds take three years to bear fruit, persimmons take eight [Add to Longdo]
[とうげん, tougen] (n) Shangri-La; paradise on earth [Add to Longdo]
源郷;源境(iK)[とうげんきょう, tougenkyou] (n) Arcady; Eden; Shangri-la [Add to Longdo]
紅柳緑[とうこうりゅうりょく, toukouryuuryoku] (n) beautiful scenery of spring [Add to Longdo]
山時代[ももやまじだい, momoyamajidai] (n) (See 安土山時代) Momoyama period (latter half of the Azuchi-Momoyama period, approx. 1583-1600 CE) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This peach is a beauty.このはじつに見事なものだ。
This tree bears good peaches every year.この木には毎年おいしいが実る。
I love the taste when I bite into a juicy peach.みずみずしいをかじった時の味が何とも言えません。
Take as many peaches as you like.好きなだけを取りなさい。
My daughter likes summer fruits, such as cherries, watermelons and peaches.私の娘はサクランボや西瓜やのような夏の果物が好きだ。
I like Azuchimomoyama Castle.私は、安土山城が好き。
I like such fruits as grapes and peaches.私は葡萄やのような果物が好きだ。
The insect ate the peach hollow.虫に食い荒らされては中空になっていた。
Peaches taste sweet.は甘い。
All the accepted notions and prejudices about flesh being pink.肉は色をしているといったことについてのすべての慨世観念や先入観。
They named the baby Momotarou.彼らはその赤ん坊を太郎と名付けました。
Her cheeks were tinged with pink.彼女のほおは薄く色に染まっていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right, and it says that the peaches there are as big as a rice bowl![JA] お話の中のの実は お椀より大きかった! Monkey King: Hero Is Back (2015)
Momoko-san![CN]  Dear Summer Sister (1972)
When they're plucking your fingernails out one by one, or they're cracking your balls open like walnuts.[JA] おまえの指の爪を一枚ずつ抜くんだよ それとも睾丸を胡みたいに割るのさ The New World (2015)
- Fine. Fine. Swell.[CN] 太好了,你刚刚让我开了眼界 现在我要投抱李 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Momoko![CN]  Kamikaze Girls (2004)
Shiraito, look what I've got for you, Your favorite cherres,[CN] 大姐这是您最爱吃的樱 Taki no shiraito (1933)
I can't let it go while there's a breath left in my body.[CN] 其一是乔治亚州蜜 没有这样的,俄亥俄州 Gone with the Wind (1939)
Peaches![CN] 子! Saratoga Trunk (1945)
How's this taste compared to your peach of immortality?[JA] 敗北の味は、天界の より旨いか? Monkey King: Hero Is Back (2015)
all right, that's enough.[JA] ♪ ドーン人の奥さんが 風呂の中で歌う ♪ - ♪ のように甘い歌声で - Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Screeching out of hotel windows, peaches and champagne in the middle of the day, pulling the sleeping beauty act, sashaying out telling the doggonedest mess of lies.[CN] 从酒店窗口尖叫, 中午吃子,喝香槟, 一副睡美人的样子 Saratoga Trunk (1945)
It's not Monopoly.[JA] 鉄じゃないんだから Eenie Meenie Miney Mo (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もも, momo] Pfirsich [Add to Longdo]
の節句[もものせっく, momonosekku] Puppenfest (3.Maerz) [Add to Longdo]
山時代[ももやまじだい, momoyamajidai] (Aera, 1583-1602) [Add to Longdo]
源境[とうげんきょう, tougenkyou] Arkadien, -Eden [Add to Longdo]
源郷[とうげんきょう, tougenkyou] Arkadien, -Eden [Add to Longdo]
[ももいろ, momoiro] -rosa [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top