ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -桂-, *桂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[桂, guì, ㄍㄨㄟˋ] cassia, cinnamon
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 1930

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, ] Cinnamonum cassia; abbr. for Guangxi autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, #6,411 [Add to Longdo]
[Guì lín, ㄍㄨㄟˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Guilin prefecture level prefecture level city in Guangxi, #10,129 [Add to Longdo]
[guì huā, ㄍㄨㄟˋ ㄏㄨㄚ, ] osmanthus flowers; Osmanthus fragrans, #16,581 [Add to Longdo]
林市[Guì lín shì, ㄍㄨㄟˋ ㄌㄧㄣˊ ㄕˋ, ] Guilin prefecture level city in Guangxi, #36,156 [Add to Longdo]
[ròu guì, ㄖㄡˋ ㄍㄨㄟˋ, ] cinnamon, #37,316 [Add to Longdo]
[guì pí, ㄍㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, ] Chinese cinnamon (Cinnamonum cassia); cassia bark, #47,106 [Add to Longdo]
[guì guān, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] laurel; victory garland (in Greek and western culture), #51,064 [Add to Longdo]
[Mù Guì yīng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄟˋ ㄧㄥ, ] Mu Guiying, female warrior and heroine of the Yang Saga 楊家將|杨家将, #59,073 [Add to Longdo]
[Guì dōng, ㄍㄨㄟˋ ㄉㄨㄥ, / ] (N) Guidong (place in Hunan), #71,918 [Add to Longdo]
[Guì yáng, ㄍㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, / ] (N) Guiyang (place in Hunan), #72,585 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けい, kei] (n) (uk) Japanese Judas tree (Cercidiphyllum japonicum); (P) [Add to Longdo]
[けい, kei] (n) (abbr) (See 馬) knight (shogi) [Add to Longdo]
庵;慶庵;慶安[けいあん, keian] (n) (1) (See 口入れ屋) agency for employing servants and arranging marriages (Edo period); mediator; go-between; (2) flattery; flatterer; (3) (慶安 only) Keian era (1648.2.15-1652.9.18) [Add to Longdo]
園時代[けいえんじだい, keienjidai] (n) Keien period (between the end of the Russo-Japanese War and the Taisho Political Crisis, approx. 1905-1912 CE) [Add to Longdo]
[けいかん, keikan] (n) crown of laurel [Add to Longdo]
冠詩人[けいかんしじん, keikanshijin] (n) poet laureate [Add to Longdo]
[けいげつ, keigetsu] (n) (arch) moon [Add to Longdo]
成り[けいなり, keinari] (n) knight promotion [Add to Longdo]
[かつらおとこ;かつらお, katsuraotoko ; katsurao] (n) (arch) man in the moon [Add to Longdo]
[けいま, keima] (n) knight (shogi) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Keiko's parents talked her out of dating him.子の両親は彼女を説き伏せて彼とのデートを思いとどまらせた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top