ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -柜-, *柜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[柜, guì, ㄍㄨㄟˋ] cabinet, cupboard, wardrobe; shop counter
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  巨 [, ㄐㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 1994

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] Salix multinervis, #5,626 [Add to Longdo]
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] cupboard; cabinet; wardrobe, #5,626 [Add to Longdo]
[guì tái, ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] sales counter; front desk; bar, #8,247 [Add to Longdo]
[zhǎng guì, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] shopkeeper, #14,215 [Add to Longdo]
[chú guì, ㄔㄨˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] sideboard; cupboard holding table service; closet, #16,226 [Add to Longdo]
[guì zi, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙, / ] cupboard; cabinet, #17,458 [Add to Longdo]
[yī guì, ㄧ ㄍㄨㄟˋ, / ] wardrobe; armoire, #25,385 [Add to Longdo]
[shū guì, ㄕㄨ ㄍㄨㄟˋ, / ] bookcase, #29,339 [Add to Longdo]
保险[bǎo xiǎn guì, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] a safe; strongbox, #30,022 [Add to Longdo]
[wǎn guì, ㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] cupboard, #75,229 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a big story in this.[CN] 你们当我是傻瓜 抱歉,我们查询台得知 但此事件确实可疑 Foreign Correspondent (1940)
Joe, there's some whisky on my bureau. Get it quick.[CN] 祖从我衣里 拿瓶酒来快点 Shadow of a Doubt (1943)
If Taki no Shirato is asking, he's saying he'l lend money wth no strngs attached.[CN] 那掌明说过 白丝来借钱我会二话不说 又没有非分之想的 Taki no shiraito (1933)
That man, He's a rich merchant,[CN] 那个老板是舶来品批发店的掌 Taki no shiraito (1933)
May I add, sir, it was with great amazement... that I found a copy of Karl Marx's Capital on your night table, sir.[CN] 先生让我最吃惊的事就是 我在你的床头上 看到了一本卡尔 马克思的资本论 Ninotchka (1939)
I'll get it from the safe.[CN] 我从保险 Casablanca (1942)
- Take these apples into the larder.[CN] -把这些苹果放进那 Wuthering Heights (1939)
Where is my luggage?[CN] 我的衣呢? The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
I'm having a little wardrobe trouble.[CN] 我的衣有点小麻烦 The Awful Truth (1937)
Murphy saw me take those knuckles from your bureau drawer.[CN] 墨菲看见我从你衣抽屉里找到的 I Wake Up Screaming (1941)
Pilfering pennies from other children's lockers at school... then a little pocket picking, then a spot of car pinching... then smash and grab and so on to plain burglary.[CN] 在学校里拿同学的衣里的东西 偶尔当回扒手 偷停车收费器 然后是进屋打劫 The 39 Steps (1935)
When you get here, ask at the cashier's desk... to use the phone.[CN] 来此之后向台借电话 Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top