ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -枉-, *枉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[枉, wǎng, ㄨㄤˇ] useless, in vain; crooked, bent
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2918

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] in the wrong; in vain, #19,154 [Add to Longdo]
[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, ] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile, #13,943 [Add to Longdo]
贪赃[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, / ] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law, #53,660 [Add to Longdo]
过正[jiǎo wǎng guò zhèng, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄤˇ ㄍㄨㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] to over-correct a defect (成语 saw); to over-compensate; to push sth too far the other way; fig. inverse discrimination, #58,771 [Add to Longdo]
[yuān wang lù, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄌㄨˋ, ] pointless trip; not worth the trip, #62,887 [Add to Longdo]
[wǎng gù, ㄨㄤˇ ㄍㄨˋ, / ] to neglect; to misuse; to mistreat; to abuse, #163,689 [Add to Longdo]
[yuān wang qián, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄑㄧㄢˊ, / ] pointless expense; not worth the money spent [Add to Longdo]
徇私[xùn sī wǎng fǎ, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, ] to bend the law for one's own profit (成语 saw) [Add to Longdo]
[wǎng jìng, ㄨㄤˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] winding lane [Add to Longdo]
过直[jiǎo wǎng guò zhí, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄤˇ ㄍㄨㄛˋ ㄓˊ, / ] to over-correct a defect (成语 saw); to over-compensate; to push sth too far the other way; fig. inverse discrimination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おうわく, ouwaku] (n) (arch) trickery [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top