ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -板-, *板*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[板, bǎn, ㄅㄢˇ] board, plank; plate, slab; unnatural, stiff
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  反 [fǎn, ㄈㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 930

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal, #1,446 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, / ] see 老闆|老, boss, #1,446 [Add to Longdo]
[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, / ] boss; business proprietor, #1,448 [Add to Longdo]
[bǎn kuài, ㄅㄢˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] tectonic plate; continental plate, #3,085 [Add to Longdo]
[dì bǎn, ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ, ] floor, #5,107 [Add to Longdo]
[lán bǎn, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ, / ] backboard, #5,660 [Add to Longdo]
[píng bǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄢˇ, ] tablet; flat, #5,953 [Add to Longdo]
血小[xuè xiǎo bǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] blood platelet, #9,641 [Add to Longdo]
[yàng bǎn, ㄧㄤˋ ㄅㄢˇ, / ] template; prototype; model; example, #12,347 [Add to Longdo]
[gāng bǎn, ㄍㄤ ㄅㄢˇ, / ] steel plate, #12,852 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as さん) (See 前・1,場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P) [Add to Longdo]
さん[いたさん, itasan] (n) cook [Add to Longdo]
につく;に付く;に着く(iK)[いたにつく, itanitsuku] (exp,v5k) (1) to get used to one's work; to become accustomed to one's position; (2) to be at home (on the stage) [Add to Longdo]
の間[いたのま, itanoma] (n) (room with a) wooden floor [Add to Longdo]
の間稼ぎ[いたのまかせぎ, itanomakasegi] (exp,n) bathhouse thievery; stealing someone else's clothes and valuables at a bathhouse [Add to Longdo]
ガラス[いたガラス, ita garasu] (n) plate glass; sheet glass; (P) [Add to Longdo]
チョコ[いたチョコ, ita choko] (n) bar of chocolate [Add to Longdo]
囲い[いたがこい, itagakoi] (n) boarding; board fence [Add to Longdo]
[いたや, itaya] (n) shingle roof; house with a shingle roof [Add to Longdo]
屋貝[いたやがい;イタヤガイ, itayagai ; itayagai] (n) (uk) Japanese bay scallop (Pecten albicans) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three men jumped out, rolled an old mower down the ramp.3人の男が飛び降り、古い芝刈り機をトラックと地面にかけたで降ろした。
Look at the sign just ahead of you.あなたの前にある看をご覧なさい。
That actress is the shining star in the company.あの女優は一座の一枚看だ。
He came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.あの男鳴り物入りで入社したけど、実力のほど看に偽りなしだったね。
Ann wrote something on the blackboard.アンは黒に何か書いた。
We're counting on you to be the life of the party. It'll bomb if you don't come.おいおい、一枚看のお前が来れないんじゃ、今日の合コン盛り上がらないよ。
Let's set up a sign here.ここへ看を立てよう。
Take this piece of chalk and write on the blackboard.このチョークを持って、黒に書きなさい。
This blackboard is not black, but green.この黒は黒でなく緑だ。
This iron sheet is coated with tin.この鉄のはすずでメッキしてある。
This board bores easily.このは楽に穴があく。
I'd like to rent skis and ski boots.スキーと靴を貸して下さい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いた, ita] Holzbrett, Brett [Add to Longdo]
[いたべい, itabei] Bretterzaun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top