ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -李-, *李*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[李, lǐ, ㄌㄧˇ] plum; luggage; surname
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 472

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] plum; surname Li, #1,768 [Add to Longdo]
[xíng li, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, ] luggage, #7,309 [Add to Longdo]
[Lǐ Péng, ㄌㄧˇ ㄆㄥˊ, / ] Li Peng (1928-), leading PRC politician, prime minister 1987-1998, reportedly leader of the conservative faction advocating the June 1989 Tian'anmen clampdown, #13,459 [Add to Longdo]
昌镐[Lǐ Chāng hào, ㄌㄧˇ ㄔㄤ ㄏㄠˋ, / ] Lee Chang-ho, #16,360 [Add to Longdo]
登辉[Lǐ Dēng huī, ㄌㄧˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟ, / ] Lee Teng-hui (1923-), Taiwanese politician, President of ROC 1988-2000, #16,776 [Add to Longdo]
[Lǐ Níng, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄥˊ, / ] Li Ning, #17,503 [Add to Longdo]
[Lǐ Tiě, ㄌㄧˇ ㄊㄧㄝˇ, / ] Li Tie; ?Water margin character, #17,546 [Add to Longdo]
[Lǐ Bái, ㄌㄧˇ ㄅㄞˊ, ] Li Bai (701-762), a famous Tang Dynasty poet, #18,399 [Add to Longdo]
嘉诚[Lǐ Jiā chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄔㄥˊ, / ] Sir Li Ka Shing (1928-), Hong Kong entrepreneur, nicknamed Superman Li 超人, #18,518 [Add to Longdo]
世民[Lǐ Shì mín, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄇㄧㄣˊ, ] Li Shimin, personal name of second Tang emperor Taizong 唐太宗 (reigned 626-649), #18,660 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);酸桃[すもも(P);スモモ, sumomo (P); sumomo] (n) Japanese plum; prune; Prunus salicina; (P) [Add to Longdo]
下に冠を正さず[りかにかんむりをたださず, rikanikanmuriwotadasazu] (exp) avoiding the appearance of evil (lit [Add to Longdo]
下瓜田[りかかでん, rikakaden] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
[りか, rika] (n) plum blossoms [Add to Longdo]
氏朝鮮[りしちょうせん, rishichousen] (n) Joseon Dynasty; Yi Dynasty (1392-1910) Korea [Add to Longdo]
承晩[りしょうばん, rishouban] (n) Rhee Syngman, president of Korea 1948-1960 [Add to Longdo]
[りちょう, richou] (n) Joseon Dynasty; Yi Dynasty of Korea (1392-1910); Ly Dynasty of Vietnam (1009-1225) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top