ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -杀-, *杀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[杀, shā, ㄕㄚ] to kill, to murder, to slaughter; to hurt
Radical: , Decomposition:   乂 [, ㄧˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To kill 乂 someone and bury them in a coffin 木, Rank: 587

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā, ㄕㄚ, / ] to kill; to murder; to slaughter, #936 [Add to Longdo]
[zì shā, ㄗˋ ㄕㄚ, / ] to kill oneself; to commit suicide, #4,720 [Add to Longdo]
[shā rén, ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] homicide; to murder; to kill (a person), #5,190 [Add to Longdo]
[shā sǐ, ㄕㄚ ㄙˇ, / ] to kill, #6,202 [Add to Longdo]
[shā shǒu, ㄕㄚ ㄕㄡˇ, / ] killer, #6,207 [Add to Longdo]
[shā hài, ㄕㄚ ㄏㄞˋ, / ] murder, #8,487 [Add to Longdo]
[tú shā, ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] massacre, #12,546 [Add to Longdo]
[àn shā, ㄢˋ ㄕㄚ, / ] assassinate, #14,920 [Add to Longdo]
[móu shā, ㄇㄡˊ ㄕㄚ, / ] murder; premeditated murder, #15,067 [Add to Longdo]
南京大屠[Nán jīng dà tú shā, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] the Nanjing massacre of December 1937, #15,445 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suicide.[CN] . The Name of the Rose (1986)
Murder![CN] The Mirror Crack'd (1980)
- Snipe.[CN] - 狙 The Nerdvana Annihilation (2008)
Kill.[CN] Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
! - Killed.[CN] -被 The Big Red One (1980)
But not you.[CN] 但没 Crank: High Voltage (2009)
Kill Eigoro?[CN] 了... Zatoichi's Pilgrimage (1966)
Kill.[CN] 人 Kill. Angel (1997)
Kill him![CN] 了他 The Mask of Zorro (1998)
- Murd...[CN] - 谋... D.O.A. (1949)
- Kill it.[CN] -把它掉! Sleepy Hollow (1999)
Suicide?[CN] 吗? Bayside Shakedown (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top