ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

朝鮮

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -朝鮮-, *朝鮮*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝鲜[Cháo xiǎn, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] Korea; North Korea; geographic term for Korea, #1,919 [Add to Longdo]
朝鲜半岛[Cháo xiǎn bàn dǎo, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Korean peninsula, #13,256 [Add to Longdo]
南朝鲜[Nán cháo xiǎn, ㄋㄢˊ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] South Korea, #18,627 [Add to Longdo]
朝鲜族[Cháo xiān zú, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢ ㄗㄨˊ, / ] Koreans, #34,887 [Add to Longdo]
朝鲜中央通讯社[Cháo xiān Zhōng yāng Tōng xùn shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] Korean Central News Agency, #53,189 [Add to Longdo]
朝鲜日报[Cháo xiǎn rì bào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Chosun Ilbo, a South Korean newspaper, #56,358 [Add to Longdo]
延边朝鲜族自治州[Yán biān Cháo xiān zú zì zhì zhōu, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Yanbian Korean autonomous prefecture in Jilin province 吉林省 in northeast China, capital Yanji city 延吉市, #85,115 [Add to Longdo]
长白朝鲜族自治县[Cháng bái cháo xiān zú zì zhì xiàn, ㄔㄤˊ ㄅㄞˊ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Changbai Korean autonomous county in Baishan 白山, Jilin, #351,793 [Add to Longdo]
朝鲜中央新闻社[Cháo xiǎn zhōng yāng xīn wén shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] Korean Central News Agency (KCNA, North Korea), #406,014 [Add to Longdo]
北朝鲜[Běi cháo xiǎn, ㄅㄟˇ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] North Korea [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
朝鮮[ちょうせん, chousen] (n, name) เกาหลี
朝鮮人民共和国[ちょうせんじんみんきょうわこく, chousenjinminkyouwakoku] (n, name) สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (หมายถึง เกาหลีเหนือ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
朝鮮[ちょうせん, chousen] (n) Korea; (P) [Add to Longdo]
朝鮮[ちょうせんご, chousengo] (n) Korean (language) [Add to Longdo]
朝鮮事変[ちょうせんじへん, chousenjihen] (n) (sens) Korean War (1950-1953) [Add to Longdo]
朝鮮縞栗鼠[ちょうせんしまりす, chousenshimarisu] (n) (uk) Korean chipmunk (Tamias sibiricus barberi) [Add to Longdo]
朝鮮出兵[ちょうせんしゅっぺい, chousenshuppei] (n) Imjin War (1592 - 1597) [Add to Longdo]
朝鮮[ちょうせんしょう;ちょうせんがね, chousenshou ; chousengane] (n) Korean bell [Add to Longdo]
朝鮮[ちょうせんじん, chousenjin] (n) a Korean [Add to Longdo]
朝鮮人参[ちょうせんにんじん, chousenninjin] (n) Asian ginseng (Panax ginseng) [Add to Longdo]
朝鮮征伐[ちょうせんせいばつ, chousenseibatsu] (n) (col) Imjin War (1592 - 1597) [Add to Longdo]
朝鮮戦争[ちょうせんせんそう, chousensensou] (n) Korean War (1950-1953) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Korea allowed an inspection by the IAEA.朝鮮は国際原子力委員会の査察を受け入れた。
Have you ever been to the Korean Peninsula?朝鮮半島を訪れたことがありますか。
Japanese has something in common with Korean.日本語は朝鮮語と共通点がある。
Today's topic is "the problem of Japanese people abducted by North Korea".今日のトピックは「北朝鮮による日本人拉致問題」です。
That's just how cunning North Korea (and China) is.それだけ北朝鮮は(中国も)狡猾なんです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
朝鮮[ちょうせん, chousen] Korea [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top