ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

朝食

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -朝食-, *朝食*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
朝食[ちょうしょく, choushoku] (n) อาหารเช้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
朝食[ちょうしょく, choushoku] (n) breakfast; (P) [Add to Longdo]
朝食を取る[ちょうしょくをとる, choushokuwotoru] (exp,v5r) to take breakfast [Add to Longdo]
朝食を出す[ちょうしょくをだす, choushokuwodasu] (exp,v5s) to serve breakfast [Add to Longdo]
朝食[ちょうしょくご, choushokugo] (n-adv,n-t) after breakfast [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Breakfast will not be served after ten o'clock.10時以降に朝食は出されないだろう。
Could you bring my breakfast to room 305?305号室に朝食をお願いできますか。
I'd like breakfast in my room at 8 sharp.8時きっかりに、自分の部屋で朝食を食べたいんだ。
Iris, what do you usually eat for breakfast?アイリス、君は普段朝食は何を食べているの? [M]
Do you always have coffee with your breakfast?あなたはいつも朝食にコーヒーを飲みますか。
Do you usually have tea for breakfast?あなたはふつう朝食に紅茶を飲みますか。
Have you finished breakfast yet?あなたはもう朝食を済ませましたか。
What do you do before breakfast?あなたは朝食の前になにをしますか。
Mrs. West is busy getting breakfast ready.ウエスト夫人は朝食の用意で忙しい。
We have breakfast in the kitchen.うちでは朝食は台所で食べる。
Father is in the habit of reading the paper before breakfast.お父さんは朝食に新聞を読む習慣がある。
It will soon be breakfast time.すぐに朝食の時間になる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
朝食[ちょうしょく, choushoku] Fruehstueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top