ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

朝日新聞

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -朝日新聞-, *朝日新聞*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Asahi Shimbun (Japanese newspaper), #35,675 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
朝日新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n, name, org, uniq) ชื่อของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
朝日新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n) Asahi (newspaper) [Add to Longdo]
朝日新聞[あさひしんぶんしゃ, asahishinbunsha] (n) Asahi newspaper company [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We take the Asahi and Yomiuri.うちは朝日新聞と読売新聞を購読しています。
This story appeared serially in the Asahi.この物語は朝日新聞に連載された。
We take in the Asahi.我が家では朝日新聞をとっている。
Today's issue of the Asahi Shimbun.今日発行の朝日新聞
The Asahi Shimbun did not carry that news.朝日新聞にはそのニュースは載っていない。
The exhortation "Don't quote Wikipedia" was included in the Asahi newspaper of yesterday or the day before.「ウィキペディアを引用するな」という主張が昨日だか一昨日だかの朝日新聞に載っていた。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top