ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

朝日

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -朝日-, *朝日*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝日[Cháo rì, ㄔㄠˊ ㄖˋ, ] Asahi, Japanese media company, #38,698 [Add to Longdo]
朝日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Asahi Shimbun (Japanese newspaper), #35,675 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
朝日新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n, name, org, uniq) ชื่อของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
朝日[あさひ, asahi] (n) อาทิตย์ในยามเช้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
朝日(P);旭[あさひ, asahi] (n) morning sun; (P) [Add to Longdo]
朝日[あさひる;アサヒる, asahiru ; asahi ru] (v5r) (uk) (sl) to fabricate (stories) (based on alleged behaviour of the Asahi newspaper); to make up [Add to Longdo]
朝日[あさひかげ, asahikage] (n) morning sunlight [Add to Longdo]
朝日新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n) Asahi (newspaper) [Add to Longdo]
朝日新聞社[あさひしんぶんしゃ, asahishinbunsha] (n) Asahi newspaper company [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We take the Asahi and Yomiuri.うちは朝日新聞と読売新聞を購読しています。
This story appeared serially in the Asahi.この物語は朝日新聞に連載された。
Mr Smith left Japan this morning.スミス先生は今朝日本を出発した。
This side of the house catches the morning sun.家のこちら側は朝日をとらえる。
We take in the Asahi.我が家では朝日新聞をとっている。
The director wanted the local Asahi reporter to go to the scene of the crime.局長は、現地の朝日の記者を現場に行かせようとしていた。
Today's issue of the Asahi Shimbun.今日発行の朝日新聞。
How beautiful the rising sun is!昇る朝日は何と美しいのだろう。
The snow was brilliant in the morning sun.雪が朝日をうけて光り輝いていた。
The morning sun came in the window.窓から朝日がさしこんだ。
The rising sun dispelled the mist.朝日が霧をおいやった。
The castle shone in the rising sun as if it were on fire.朝日で城が燃えるように輝いた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
朝日[あさひ, asahi] Morgensonne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top