ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

朝寝

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -朝寝-, *朝寝*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
朝寝[あさね, asane] TH: นอนตื่นสาย  EN: sleeping late in the morning

Japanese-English: EDICT Dictionary
朝寝[あさね, asane] (n,vs) sleeping late in the morning [Add to Longdo]
朝寝[あさねぼう, asanebou] (n,vs) oversleeping; late riser; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must be a late riser.君は朝寝坊に違いない。 [M]
The man was found dead in his bedroom in the morning.男は朝寝室で死んでいた。
I took to sleeping late in the morning.朝寝坊が癖になった。
I got up too late and was late for school.朝寝坊して遅刻してしまった。
There is no harm in you sleeping late on Sunday.日曜日は朝寝坊をしても悪いことはない。
He overslept himself this morning.彼は今朝寝過ごした。
He got up late and was late for school.彼は朝寝坊して学校に遅れた。
She is a late riser.彼女は朝寝坊だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
朝寝[あさねぼう, asanebou] spaet_aufstehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top