ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -朔-, *朔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[朔, shuò, ㄕㄨㄛˋ] beginning; the first day of the lunar month
Radical: , Decomposition:   屰 [, ㄋㄧˋ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 3111

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] beginning; first day of lunar month, #16,767 [Add to Longdo]
[Wáng Shuò, ㄨㄤˊ ㄕㄨㄛˋ, ] Wang Shuo, #23,810 [Add to Longdo]
[Yáng shuò, ㄧㄤˊ ㄕㄨㄛˋ, / ] (N) Yangshuo (place in Guangxi), #35,098 [Add to Longdo]
[Shuò zhōu, ㄕㄨㄛˋ ㄓㄡ, ] Shuòzhōu prefecture level city in Shānxī 山西, #54,327 [Add to Longdo]
州市[Shuò zhōu shì, ㄕㄨㄛˋ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Shuòzhōu prefecture level city in Shānxī 山西, #74,520 [Add to Longdo]
[shuò wàng, ㄕㄨㄛˋ ㄨㄤˋ, ] the new moon; the first day of the lunar month, #117,727 [Add to Longdo]
[shuò rì, ㄕㄨㄛˋ ㄖˋ, ] the new moon; the first day of each lunar month, #122,876 [Add to Longdo]
[xún shuò, ㄒㄩㄣˊ ㄕㄨㄛˋ, ] ten days; one month; short period [Add to Longdo]
[yuè shuò, ㄩㄝˋ ㄕㄨㄛˋ, ] the first day of each month [Add to Longdo]
望潮[shuò wàng cháo, ㄕㄨㄛˋ ㄨㄤˋ ㄔㄠˊ, ] spring tide (biggest tide, at new moon or full moon) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さく, saku] (n) (1) new moon; (2) first day of the lunar month; (3) (in ancient China) next year's calendar and decrees (distributed by the Emperor at year's end) [Add to Longdo]
[さくふう, sakufuu] (n) north wind [Add to Longdo]
[さくぼう, sakubou] (n,adj-no) first and fifteenth days of the lunar month (corresponding to new moon and full moon) [Add to Longdo]
望月[さくぼうげつ, sakubougetsu] (n) synodic month [Add to Longdo]
望潮[さくぼうちょう, sakubouchou] (n) (obsc) (See 大潮) spring tide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top