ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -朋-, *朋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[朋, péng, ㄆㄥˊ] friend, pal, acquaintance
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Two people 月 walking together, Rank: 882

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péng, ㄆㄥˊ, ] friend, #11,913 [Add to Longdo]
[péng you, ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] friend, #395 [Add to Longdo]
[xiǎo péng yǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ, ] children, #4,768 [Add to Longdo]
[nǚ péng you, ㄋㄩˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] female friend; girlfriend, #4,896 [Add to Longdo]
[nán péng you, ㄋㄢˊ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] male friend; boyfriend, #5,179 [Add to Longdo]
[hǎo péng you, ㄏㄠˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] good friend, #5,941 [Add to Longdo]
好友[qīn péng hǎo yǒu, ㄑㄧㄣ ㄆㄥˊ ㄏㄠˇ ㄧㄡˇ, / ] friends and family; kith and kin, #14,491 [Add to Longdo]
[jiāo péng you, ㄐㄧㄠ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] to make friends; to start an affair with sb, #20,273 [Add to Longdo]
狗友[hú péng gǒu yǒu, ㄏㄨˊ ㄆㄥˊ ㄍㄡˇ ㄧㄡˇ, ] a pack of rogues (成语 saw); a gang of scoundrels, #64,250 [Add to Longdo]
酒肉[jiǔ ròu péng you, ㄐㄧㄡˇ ㄖㄡˋ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] lit. a friend when wining and dining (成语 saw); fair-weather friend, #72,855 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほうとう, houtou] (n) faction; clique [Add to Longdo]
輩(ateji);傍輩[ほうばい, houbai] (n) comrade; friend; associate; colleague; fellow student; fellow apprentice [Add to Longdo]
[ほうゆう;ポンユー, houyuu ; ponyu-] (n) (ポンユー is from chi [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amigos?[CN] 友? Monsters (2010)
-Sure. Eunchae's got a boyfriend.[CN] 你不晓得啊恩彩有男友了 Episode #1.4 (2004)
We have nothing to do but pray for our brothers... that they will go into heaven for God.[JP] の為に祈るだけ 彼等が天国へ召されます様に Crossfire (2011)
"that all the world's oceans be joined in peace.[JP] 四方の海 みな同(はらから)と思う世に Emperor (2012)
For turning in your fellow countrymen, huh?[JP] お前の同を売って Anthropoid (2016)
-You crazy?[CN] 我跟你这个小 Episode #1.4 (2004)
What? Say it. Say it...[CN] 各位友大家好我是崔允 Episode #1.2 (2004)
boyfriend[CN] (男友) Life Feels Good (2013)
This is Battousai the Manslayer's... 1878 (11th year of the Meji era)[JP] これが人斬り抜刀斎の... 山県有 睦軍卿よ り お言葉である ! Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
Friends,[CN] 友们, The Substitute (2007)
My man.[CN] 我的 Platoon (1986)
Hey, pal.[CN] Winter's Tale (2014)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top