ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

有时候

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -有时候-, *有时候*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有时候[yǒu shí hou, ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] sometimes, #2,262 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anxious sometimes and sad.[CN] 有时候焦虑不安,悲伤 Cavalcade (1933)
Sometimes I've almost hated it.[CN] 有时候,真恨这地方 Cavalcade (1933)
Sometimes unbelievably happy.[CN] 有时候无比的幸福 Cavalcade (1933)
Sometimes...[CN] 有时候... Bullet (2014)
Sometimes...[CN] 有时候... Deception (2008)
I rather wish I had sometimes.[CN] 我有时候真希望 自己有别的恋情 Cavalcade (1933)
Sometimes he let me hold the line while he smoked.[CN] 有时候他抽烟时 会叫我帮他拿钓竿 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Only one little bit wild, maybe sometimes.[CN] 只是有时候有点野性 Bordertown (1935)
And sometimes in my legs.[CN] 有时候腿疼 Bordertown (1935)
Yes, it's pretty hard at times...[CN] 是啊,有时候很难受 Cavalcade (1933)
You think you've got a great yarn and then something comes along and messes up the finish.[CN] 事情就是这样 有时候你觉得一切顺利 It Happened One Night (1934)
Gets tiresome. Especially for somebody like you.[CN] 有时候会很烦 能够跟你一起坐真好 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top