ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -會-, *會*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[會, huì, ㄏㄨㄟˋ] to assemble, to meet; meeting; association, group
Radical: Decomposition: 亼 (jí ㄐㄧˊ) 日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] People 人 speaking 日

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association, #34 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] to balance an account; accounting, #34 [Add to Longdo]
社会[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] society, #156 [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to, #233 [Add to Longdo]
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference, #408 [Add to Longdo]
机会[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, / ] opportunity; chance; occasion, #481 [Add to Longdo]
社会主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
都会[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] society; community; city; metropolis, #988 [Add to Longdo]
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
大会[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] general assembly; general meeting; convention, #1,553 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lord Attila whipped the world - his mare![CN] 埃策爾國王總甩鞭抽打他的世界以及他的母馬! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Why?[CN] 怎麼? I Saw What I Saw (2009)
Even when I'm getting married or at some turning points of life I'm bound to think of you.[JA] 結婚して子供ができても 就算娶妻、生子 人生の重要な分岐点に来るたび 在人生重要的轉折點上 君の姿が浮かび上がる 一定浮現... Cape No. 7 (2008)
I weep when I think of you marrying someone else.[JA] 君の幸せの未来図を想像して涙が出そうになる 想著你未來可能的幸福我總是 Cape No. 7 (2008)
Rest assured, I shall return![CN] 你放心吧,我回來的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
If ever you were done wrong at Attila's court, my lady, - Lord Attila would know how to avenge you![CN] 誰要是冒犯到您,匈奴王是一定幫您報仇的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I won't.[CN] 不 Stand by Me (2013)
it may indicate a random contact.[JA] 半易当ブこ〝丿的な可旨性もぁる Violent Shit: The Movie (2015)
Really?[CN] 不吧? Extraction (2015)
I' II pretend until I believe everything I imagine.[JA] 本当にそうだと思えるまで 我假裝... 必死に思い込もう 一直到自以為一切都是真的! Cape No. 7 (2008)
I'll pretend that you forget me that you send your love to me away like a migrating bird[JA] 君を忘れたふりをしよう 我假裝你忘了我 ぼくたちのおもいでが 假裝你將你我的過往 渡り鳥のように飛び去ったと思いこもう 像候鳥一般從記憶中遷徙 Cape No. 7 (2008)
I'll mail them later.[JA] 後で出しに行くよ 待我就把信寄出去 Cape No. 7 (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top