ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -曠-, *曠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[曠, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] broad, vast, wide; empty
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  廣 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [ideographic] A wide 廣 plain under the sun 日; 廣 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] waste; wilderness; vast; desert, #25,926 [Add to Longdo]
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, / ] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed, #29,318 [Add to Longdo]
旷野[kuàng yě, ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˇ, / ] wilderness, #37,636 [Add to Longdo]
旷课[kuàng kè, ㄎㄨㄤˋ ㄎㄜˋ, / ] to play truant; to cut classes, #40,359 [Add to Longdo]
旷日持久[kuàng rì chí jiǔ, ㄎㄨㄤˋ ㄖˋ ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, / ] protracted (成语 saw); long drawn-out, #43,273 [Add to Longdo]
旷世[kuàng shì, ㄎㄨㄤˋ ㄕˋ, / ] incomparable; none to compare with at that time, #46,047 [Add to Longdo]
旷工[kuàng gōng, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ, / ] to skip work; absence without leave, #53,955 [Add to Longdo]
旷古[kuàng gǔ, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ, / ] since the dawn of time; from the year dot, #97,673 [Add to Longdo]
旷古未有[kuàng gǔ wèi yǒu, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, / ] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented, #220,583 [Add to Longdo]
旷阔[kuàng kuò, ㄎㄨㄤˋ ㄎㄨㄛˋ, / ] vast, #305,706 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;;広々;広広[こうこう, koukou] (adj-t,adv-to) (arch) (See 広々・ひろびろ) extensive; spacious [Add to Longdo]
[こうこ, kouko] (n,adj-no) historic; unprecedented [Add to Longdo]
[こうしょく, koushoku] (n) neglect of official duty [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] (n,adj-no) unparalleled; unparallelled; matchless [Add to Longdo]
[こうぜん, kouzen] (adj-t,adv-to) wide open (as in land); vast [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top