ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -晶-, *晶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[晶, jīng, ㄐㄧㄥ] crystal; bright, clear, radiant
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]    日 [, ㄖˋ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] Many suns 日, suggesting a bright and glittering gem, Rank: 1725

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] crystal, #5,742 [Add to Longdo]
[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, ] liquid crystal, #3,506 [Add to Longdo]
[shuǐ jīng, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] crystal, #6,794 [Add to Longdo]
[jīng tǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ, / ] crystal, #11,351 [Add to Longdo]
[jié jīng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥ, / ] a crystal; to crystallize, #11,788 [Add to Longdo]
状体[jīng zhuàng tǐ, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] lens; crystalline lens, #17,697 [Add to Longdo]
[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] crystal clear sparkle, #18,079 [Add to Longdo]
[Guō Jīng jīng, ㄍㄨㄛ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄥ, ] Guo Jingjing, #18,213 [Add to Longdo]
[shuǐ jīng qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] crystal ball (in Western magic), #23,046 [Add to Longdo]
体管[jīng tǐ guǎn, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] transistor, #35,443 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょうか, shouka] (n,vs) crystallization; crystallisation [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] (n) brilliant light [Add to Longdo]
[しょうし, shoushi] (n) crystallite [Add to Longdo]
[しょうせき, shouseki] (n,vs) crystallization; crystallisation [Add to Longdo]
[しょうどう, shoudou] (n) druse (globular calcium oxalate crystals, often lining a rock cavity) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That cute baby is the fruit of their love.あのかわいい赤ちゃんは彼らの愛の結です。
In any case why was it only mine that had a line in the LCD?そもそも何故私の物だけ液に線が入っていたのか。
You can't see too well with these LCD displays.画面は、見にくいなぁ。
His wife died leaving behind their two beloved children.彼の妻は二人の愛の結を残して死んだ。
He crystallized salt from the sea water.彼は海水から塩を結させて取り出した。
I tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.僕は、黄色い粉末を白い粉末と混ぜて茶色の粉末にしたり、結を粉末と混ぜてほこりにしたり、液体を固体と結合させて、泥を作ったりなどあれこれやってみたのだ。 [M]
Akina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.菜:二度も二股かけられた男に呼び出され性懲りもなくまた会ってしまう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょう, shou] KLAR, HELL;, KRISTALL [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] Kristallisation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top