ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

是为了目睹停战协议的签订 [...] 了和平 它必须继续发展下去

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -是为了目睹停战协议的签订 [...] 了和平 它必须继续发展下去-, *是为了目睹停战协议的签订 [...] 了和平 它必须继续发展下去*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To bear witness to the truth that if the world war is to be crowned by peace, the world must disarm.[CN] 是为了目睹停战协议的签订 世界重新赢得了和平 它必须继续发展下去 Cavalcade (1933)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(shì)为了 (wèi le)目睹 (mù dǔ)停战 (tíng zhàn)协议 (xié yì) (de)签订 (qiān dìng) 世界 (shì jiè)重新 (chóng xīn)赢得 (yíng dé) (le)和平 (Hé píng) ()必须 (bì xū)继续 (jì xù)发展 (fā zhǎn)下去 (xià qu)

 


  

 
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
为了
 • (wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙) in order to; for the purpose of; so as to [CE-DICT-Simplified]
目睹
 • (mù dǔ, ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ) to witness; to see at first hand; to see with one's own eyes [CE-DICT-Simplified]
 • (mù dǔ, ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ) to witness; to see at first hand; to see with one's own eyes [CE-DICT-Traditional]
停战
 • (tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ) armistice; cease fire [CE-DICT-Simplified]
协议
 • (xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ) agreement; pact; protocol [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
签订
 • (qiān dìng, ㄑㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ) to agree to and sign (a treaty etc) [CE-DICT-Simplified]
世界
 • (せかい) โลก [LongdoJP]
 • (せかい) (n) the world; society; the universe; (P) [EDICT]
 • (shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ) world [CE-DICT-Simplified]
 • (shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ) world [CE-DICT-Traditional]
重新
 • (chóng xīn, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ) again; once more; re- [CE-DICT-Simplified]
 • (chóng xīn, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ) again; once more; re- [CE-DICT-Traditional]
赢得
 • (yíng dé, ˊ ㄉㄜˊ) to win; to gain [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
和平
 • (わへい) (n,vs) peace; (P) [EDICT]
 • (Hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ) Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [CE-DICT-Simplified]
 • (hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ) peace [CE-DICT-Simplified]
 • (Hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ) Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [CE-DICT-Traditional]
 • (hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ) peace [CE-DICT-Traditional]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT-Traditional]
必须
 • (bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ) to have to; must [CE-DICT-Simplified]
继续
 • (jì xù, ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ) to continue; to proceed with; to go on with [CE-DICT-Simplified]
发展
 • (fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ) development; growth; to develop; to grow; to expand [CE-DICT-Simplified]
下去
 • (xià qu, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩ˙) to go down; to descend; to go on; to continue [CE-DICT-Simplified]
 • (xià qu, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩ˙) to go down; to descend; to go on; to continue [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top