ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -春-, *春*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[春, chūn, ㄔㄨㄣ] springtime; joyful, lustful, wanton
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 921

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chūn, ㄔㄨㄣ, ] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life, #1,459 [Add to Longdo]
[chūn jié, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Spring Festival (Chinese New Year), #1,870 [Add to Longdo]
[qīng chūn, ㄑㄧㄥ ㄔㄨㄣ, ] youth; youthfulness, #2,735 [Add to Longdo]
[chūn tiān, ㄔㄨㄣ ㄊㄧㄢ, ] spring (season), #4,457 [Add to Longdo]
[Chūn yùn, ㄔㄨㄣ ㄩㄣˋ, / ] Chunyun (the high traffic load around Chinese New Year); Spring Festival travel season, #5,930 [Add to Longdo]
[Cháng chūn, ㄔㄤˊ ㄔㄨㄣ, / ] Changchun prefecture level city, capital of Jilin province 吉林省 in northeast China, #5,955 [Add to Longdo]
[chūn qiū, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] spring and autumn; four seasons; the year; a person's age; Spring and Autumn period (770-476 BC), with many states contending for hegemony; Spring and Autumn Annals, chronicle of Lu State 722-481 BC, the earliest surviving Chinese history in the form of a, #7,093 [Add to Longdo]
[chūn jì, ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ, ] springtime, #7,945 [Add to Longdo]
[chūn fēng, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ, / ] spring wind, #10,941 [Add to Longdo]
[chūn gēng, ㄔㄨㄣ ㄍㄥ, ] to plow a field in the spring, #12,542 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はる, haru] (n) ฤดูใบไม้ผลิ
[はるさめ, harusame] (n) วุ้นเส้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はるさめ, harusame] (n ) ฝนในฤดูใบไม้ผลิ
[しゅんかん, shunkan] อากาศหนาวในช่วงต้นฤดูหนาว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はる, haru] (n-adv,n-t) (1) spring; springtime; (2) New Year; (3) prime (of one's life, etc.); (4) adolescence; puberty; (5) sexuality; (P) [Add to Longdo]
たけなわ[はるたけなわ, harutakenawa] (n) spring is in full swing [Add to Longdo]
の雲;はるの雲[はるのくも, harunokumo] (exp,n) cloud floating in a spring sky [Add to Longdo]
の海[はるのうみ, harunoumi] (exp,n) calm sea of spring [Add to Longdo]
の月[はるのつき, harunotsuki] (n) (See 朧月) spring moon; misty moon [Add to Longdo]
の山[はるのやま, harunoyama] (exp,n) misty mountain with blossoming buds and flowers as it appears in spring [Add to Longdo]
の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon) [Add to Longdo]
の宵[はるのよい, harunoyoi] (exp) spring evening [Add to Longdo]
の色[はるのいろ, harunoiro] (n) spring scene [Add to Longdo]
の水[はるのみず, harunomizu] (exp,n) lakes and torrents of spring (overflowing with water) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Waiting for Spring" is a novel by Soseki, isn't it?を待ちつつ」は漱石の小説だったね。
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.1年には4つの季節、、夏、秋、冬がある。
The first season of the year is spring.1年の最初の季節はです。
Then one fine morning in spring along came the great-great-granddaughter of the man who built the Little House so well.あるの天気のよい朝、この家を建てた人の孫の孫の孫になる人がとおりがかりました。
In England spring really begins with the first of May.イギリスではは実際には5月1日から始まる。
Cuckoos visit here in spring.カッコーはにここにやってくる。
The crocus is a forerunner of spring.クロッカスはの先駆けである。
This park is at its best in spring.この公園はが一番よい。
According to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.この雑誌によれば、私の大好きな女優がにジャズミュージシャンと結婚する予定らしい。
During my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.この休みには、海外費用の足しにするため、レストランでアルバイトをした。
This is the latest fashion this spring.これが今年のの最新流行のファッションです。
These flowers bloom in spring.これらの花はに咲く。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I always have said if you call me a whore, I'll, like, want to punch you.[JA] 常に言うの 売婦と言ったら 殴るわ After Porn Ends 2 (2017)
Now listen, men.[CN] 大伙.听.天来了 One Hour with You (1932)
But spring is here.[CN] 不过.天到了 One Hour with You (1932)
But I've never been a whore.[JA] 売婦ではない After Porn Ends 2 (2017)
How fast the time went by,[CN] 一转眼已过了两个 Taki no shiraito (1933)
One bucket of this triples a brothel's earnings for the week.[JA] バケツ一杯で売宿の一週間の稼ぎの三倍にする Eastwatch (2017)
As Kriemhild approached, springtime blossomed in the land of the Huns.[CN] 當克裏米爾特來到的時候,正值匈奴國暖花開 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I can buy my favorite hooker or porn star for an hour.[JA] お気に入りの売婦か AV女優を1時間買う After Porn Ends 2 (2017)
I looked in shops, taverns, brothels.[JA] 店や飲み屋や売宿を見た Eastwatch (2017)
We're all hoes on this bus when it com es to work.[JA] 仕事では皆 売婦よ After Porn Ends 2 (2017)
Doing something you don't want to for money is a whore in my opinion.[JA] 金の為に 好きじゃない事やったら 売婦よ After Porn Ends 2 (2017)
In the spring, I'l make up the difference as soon as I can.[CN] 等过些时日日来临 白丝定会贴补缺额 Taki no shiraito (1933)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はる, haru] Fruehling, Fruehjahr [Add to Longdo]
[しゅんぶん, shunbun] Fruehlings-Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
分の日[しゅんぶんのひ, shunbunnohi] Fruehlings_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
夏秋冬[しゅんかしゅうとう, shunkashuutou] Fruehling,Sommer,Herbst_und_Winter [Add to Longdo]
[しゅんしょう, shunshou] Fruehlingsabend [Add to Longdo]
[しゅんが, shunga] obszoenes_Bild, Pornographie [Add to Longdo]
[しゅんじゅう, shunjuu] Fruehling_und_Herbst, Jahre, Alter [Add to Longdo]
[しゅんとう, shuntou] Fruehjahrsoffensive (der japanischen, Gewerkschaften) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top