ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

易しい

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -易しい-, *易しい*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
易しい[やさしい, yasashii] (adj) ง่ายๆ, เรียบง่าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
易しい[やさしい, yasashii] (adj-i) easy; plain; simple; (P) [Add to Longdo]
易しい[やさしいひと, yasashiihito] (exp) promiscuous person [Add to Longdo]
易しい文章[やさしいぶんしょう, yasashiibunshou] (n) easy (simple) writing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This book is easy enough for me to read.この本は私が読めるほど易しい
I appreciate that this is not an easy task for you.これがあなたにとって易しい仕事でないことは良く分かる。
The problems are easier than those I did yesterday.その問題はきのうやったのより易しい
I found it easy to solve the problem.その問題を解くのは易しいとわかった。
What an easy problem it is!それは何と易しい問題なのでしょう。
Written in plain English, the book can be read by even you.易しい英語でかかれているので、その本は君でも読める。 [M]
Could you say that in plain English?易しい英語で言ってください。
It is easy to form a plan, but it is difficult to carry it out.計画を立てることは易しいが、実行することは難しい。
It's easier to make plans than to carry them out.計画を立てるほうが、実行するより易しい
I found the book easy.私はその本が易しいことが読んで分かった。
Nothing is as easy as to criticize others.他人を批判するほど易しいことはない。
It was not easy for him to keep his promise.彼が約束を守る事は、易しい事ではなかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
易しい[やさしい, yasashii] leicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top