ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

明朝

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -明朝-, *明朝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明朝[Míng cháo, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄠˊ, ] Ming Dynasty (1368-1644), #12,984 [Add to Longdo]
明朝[míng zháo, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠˊ, ] tomorrow morning; the following morning, #12,984 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
明朝[みんちょう, minchou] (n-adv,n-t) tomorrow morning; (P) [Add to Longdo]
明朝[みんちょう, minchou] (n) (1) Ming Dynasty; (2) (abbr) (See 明朝体) Ming-cho type(face) [Add to Longdo]
明朝[みんちょうたい, minchoutai] (n) Ming-style typeface; Mincho [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please wake me up at six tomorrow morning.どうか明朝6時に起こして下さい。
Tom is leaving Kobe tomorrow morning.トムは明朝神戸をたちます。
You will have to get up at six tomorrow morning.君は明朝6時に起きなければならないだろう。 [M]
We will have to set out early tomorrow morning.私たちは明朝早く出発しなければならない。
The ship is arriving in harbor tomorrow morning.船は明朝入港する予定です。
Whether permitting, we'll leave tomorrow morning.天気がよければ私達は明朝出発します。
We shall leave tomorrow morning, weather permitting.天気が良ければ、わたしたちは明朝出発します。
Be sure to call me up tomorrow morning.必ず明朝お電話ください。
We will have to set out early tomorrow morning.明朝、われわれは早くに出発しなければならない。
I want to check out at 6 tomorrow morning.明朝6時にチェックアウトをしたい。
Call me up at seven in the morning.明朝7時に起こしてくれ。
Will you pick me up at seven tomorrow morning?明朝7時に私を車で迎えに来てくれますか。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top