ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旷-, *旷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[旷, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] broad, vast, wide; empty
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [ideographic] A wide 广 plain under the sun 日; 广 also provides the pronunciation, Rank: 2735

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] waste; wilderness; vast; desert, #25,926 [Add to Longdo]
神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, / ] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed, #29,318 [Add to Longdo]
[kuàng yě, ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˇ, / ] wilderness, #37,636 [Add to Longdo]
[kuàng kè, ㄎㄨㄤˋ ㄎㄜˋ, / ] to play truant; to cut classes, #40,359 [Add to Longdo]
日持久[kuàng rì chí jiǔ, ㄎㄨㄤˋ ㄖˋ ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, / ] protracted (成语 saw); long drawn-out, #43,273 [Add to Longdo]
[kuàng shì, ㄎㄨㄤˋ ㄕˋ, / ] incomparable; none to compare with at that time, #46,047 [Add to Longdo]
[kuàng gōng, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ, / ] to skip work; absence without leave, #53,955 [Add to Longdo]
[kuàng gǔ, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ, / ] since the dawn of time; from the year dot, #97,673 [Add to Longdo]
古未有[kuàng gǔ wèi yǒu, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, / ] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented, #220,583 [Add to Longdo]
[kuàng kuò, ㄎㄨㄤˋ ㄎㄨㄛˋ, / ] vast, #305,706 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top