ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

时候

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -时候-, *时候*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时候[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period, #133 [Add to Longdo]
时候[yǒu shí hou, ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] sometimes, #2,262 [Add to Longdo]
时候[xiǎo shí hou, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] in one's childhood, #3,860 [Add to Longdo]
时候[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] when the moment comes; at that time, #6,655 [Add to Longdo]
时候[gǔ shí hou, ㄍㄨˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] in ancient times; in olden days, #47,436 [Add to Longdo]
到那个时候[dào nà gè shí hòu, ㄉㄠˋ ㄋㄚˋ ㄍㄜˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] until this moment [Add to Longdo]
时候[xiǎo shí hou er, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙ ㄦ˙, / ] erhua variant of 小時候|小时候, in one's childhood [Add to Longdo]
营业时候[yíng yè shí hou, ˊ ㄧㄝˋ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] opening hours (shop, bank, restaurant) [Add to Longdo]
什么时候[shén me shí hou, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] when?; at what time? [Add to Longdo]
时候[de shí hòu, ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] when; during; at the time of [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Days.[CN] -什么时候 Chapter 44 (2016)
My heart be the dagger's sheath.[CN] 哪时候来的 你不是说需要三十分钟吗 Episode #1.2 (2004)
Are you 119?[CN] 你是无敌铁金刚吗 你为什么在那个时候 Episode #1.2 (2004)
What the...just those are 30 dollars each?[CN] 拜托3万算什么 上次演唱会的时候 Episode #1.2 (2004)
Sometimes...[CN] 有时候... Bullet (2014)
Sometimes...[CN] 有时候... Deception (2008)
We're on live right now.[CN] 这就是你当初被领养的时候 Episode #1.2 (2004)
When I was stressed and exhausted, she'd always sing me a song while having me on her lap.[CN] 而是像我一样当歌手 当我感到累还有疲倦的时候 每一次她都让我 Episode #1.2 (2004)
-When?[CN] -什么时候 Fools Rush In (1997)
Now.[CN] 这是什么时候? Honor Among Thieves (2015)
You always cheat.[CN] 我什么时候犯规了 Episode #1.2 (2004)
Eight![CN] 八点的时候 Burnt by the Sun (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top