ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旱-, *旱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[旱, hàn, ㄏㄢˋ] dry; drought; desert
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 baking a desert 干; 干 also provides the pronunciation, Rank: 2523

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hàn, ㄏㄢˋ, ] drought, #7,854 [Add to Longdo]
[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, / ] drought; arid; dry, #9,498 [Add to Longdo]
[kàng hàn, ㄎㄤˋ ㄏㄢˋ, ] drought-resistant; to weather a drought, #10,579 [Add to Longdo]
[hàn zāi, ㄏㄢˋ ㄗㄞ, / ] drought, #24,821 [Add to Longdo]
[huāng hàn, ㄏㄨㄤ ㄏㄢˋ, ] drought and famine, #296,215 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かんがい, kangai] (n) drought damage [Add to Longdo]
[かんそん, kanson] (n) (arch) (obsc) (See 害) drought damage [Add to Longdo]
天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The drought led to an insufficiency of food.魃は食糧不足を招いた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top