ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旨-, *旨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[旨, zhǐ, ㄓˇ] aim, intention, purpose, will
Radical: , Decomposition:   匕 [, ㄅㄧˇ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] A spoon 匕 aimed for the mouth 日, Rank: 1685

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] imperial decree; purport; aim; purpose, #13,778 [Add to Longdo]
[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ, ] objective; aim; goal, #6,956 [Add to Longdo]
[zhǔ zhǐ, ㄓㄨˇ ㄓˇ, ] gist; main idea; general tenor; one’s judgment, #21,691 [Add to Longdo]
[zhǐ yì, ㄓˇ ㄧˋ, ] decree; order, #28,051 [Add to Longdo]
[shèng zhǐ, ㄕㄥˋ ㄓˇ, / ] imperial edict, #28,504 [Add to Longdo]
[fèng zhǐ, ㄈㄥˋ ㄓˇ, ] on imperial orders, #53,217 [Add to Longdo]
[yào zhǐ, ㄧㄠˋ ㄓˇ, ] the gist (of a text or argument); the main points, #59,352 [Add to Longdo]
[zhǐ qù, ㄓˇ ㄑㄩˋ, ] objective, #74,339 [Add to Longdo]
[tí zhǐ, ㄊㄧˊ ㄓˇ, / ] subject of literary work, #96,515 [Add to Longdo]
[zhào zhǐ, ㄓㄠˋ ㄓˇ, / ] an Imperial edict, #113,430 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);宗[むね, mune] (n) (1) center (centre); pillar; principle; (2) ( only) purport; gist; drift; meaning; (P) [Add to Longdo]
々;[うまうま, umauma] (adv-to) successfully; nicely [Add to Longdo]
い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. い) fortunate; splendid; promising; (P) [Add to Longdo]
い仕事[うまいしごと, umaishigoto] (n) profitable business [Add to Longdo]
い汁[うまいしる, umaishiru] (n) the lion's share; the cream [Add to Longdo]
がる[うまがる, umagaru] (v5r) to relish; to show a liking for [Add to Longdo]
く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously [Add to Longdo]
くやる;巧くやる;甘くやる(iK)[うまくやる, umakuyaru] (exp,v5r) (uk) to manage something successfully; to be successful [Add to Longdo]
とする[むねとする, munetosuru] (exp,vs-i) to make it a principle to ...; to aim at doing [Add to Longdo]
[うまに, umani] (n) fish (meat) and vegetables boiled in soy sauce with sugar [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自分の教室にく行き着くことができる」と彼は考えた。
I owe my success to you.あなたのおかげでく行きました。
I see your point.あなたの主はわかる。
Everything is all right at home.うちでは万事く行っています。
Maybe you'll succeed.おそらく君はく行くさ。 [M]
Find mutual interests, and you will get along with each other.お互いが興味を持てる物を見つければ、くやっていけるよ。
To make a long story short, everything went fine.かいつまんで話せば、すべてがく行った。
I assume that this idea will work well.この考えはく行くだろう。
So far so good.これまでのところはくいっている。
Everything appears to be going well.すべてがく言っているようだ。
The musical program has gone off very well.その音楽番組はく行った。
How is it going?どうく言っている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むね, mune] -Sinn, Inhalt, Zweck, Befehl, Anordnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top