ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

日日

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -日日-, *日日*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日日[rì rì, ㄖˋ ㄖˋ, ] every day, #10,848 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
日日(P);日にち[ひにち, hinichi] (n) the number of days; date; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Did you go to Nikko yesterday?あなたは昨日日光に行きましたか。
Judy will talk about Japan tomorrow.ジュディは明日日本について話をするでしょう。
We visited Nikko the next day.私たちは翌日日光を訪れた。
I am keeping a diary every day.私は毎日日記をつけている。
I keep my diary every day.私は毎日日記をつけます。
I will come back to Japan the day after tomorrow.私は明日日本に戻ってきます。
I used to keep a diary every day when I was young.昔私が若かったときには毎日日記をつけていたものだ。
He writes a daily journal, and that inspired me to try doing the same thing, but in English.彼が毎日日記を付けているのに刺激されて、私も英語で日記を付けることにしました。
He arrived in Japan yesterday.彼は昨日日本に到着した。
They are leaving Japan tomorrow.彼らは明日日本を発とうとしています。
She is in the habit of keeping a diary every day.彼女は毎日日記をつける習慣がある。
Father keeps a diary every day.父は毎日日記をつけている。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top