ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

日志

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -日志-, *日志*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日志[rì zhì, ㄖˋ ㄓˋ, / ] journal; log (computing), #13,614 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Words are important![CN] 日志太重要了! Dances with Wolves (1990)
First rule of assassination. Kill the assassins. - Now we`re back to square one.[CN] 审讯时,我的日志成为证物 Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
Call out planes you see going down so Danny can put them in his log.[CN] 看见飞机击落就报告 好让丹尼记在飞行日志 Memphis Belle (1990)
The journal.[CN] 那本日志 Dances with Wolves (1990)
Captain`s log. Stardate 9522.6.[CN] 船长日志,星历98522.6 Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
A journal?[CN] 一本日志 Dances with Wolves (1990)
Hey, you mind if I look at your logbook?[CN] 能看看你的飞行日志吗? Air America (1990)
Captain`s log U.S.S. Excelsior. Hikaru Sulu commanding.[CN] 船长日志,上进号由苏路指挥 Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
There's no journal.[CN] 也没有什么日志 Dances with Wolves (1990)
My journal's on the bunk in my quarters. My orders are in the journal.[CN] 我驻地的床上有本日志 我的指令也在里面 Dances with Wolves (1990)
Captain's log:[CN] 舰长日志 Star Trek V: The Final Frontier (1989)
They're in my journal.[CN] 都在我日志 Dances with Wolves (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top