ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -於-, *於*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[於, yú, ㄩˊ] at, in, on; to, from; alas!
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]  ?
Etymology: -, Rank: 2025

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] in; at; to; from; by; than; out of, #101 [Add to Longdo]
[Yū, ㄩ, ] surname Yu, #4,430 [Add to Longdo]
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, / ] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because, #197 [Add to Longdo]
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] regarding; as far as sth is concerned; with regards to, #258 [Add to Longdo]
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, / ] at last; in the end; finally; eventually, #517 [Add to Longdo]
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, / ] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of, #617 [Add to Longdo]
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, / ] thereupon; as a result; consequently; thus; hence, #877 [Add to Longdo]
属于[shǔ yú, ㄕㄨˇ ㄩˊ, / ] be classified as; to belong to; to be part of, #1,013 [Add to Longdo]
处于[chǔ yú, ㄔㄨˇ ㄩˊ, / ] be (in some state, position, or condition), #1,294 [Add to Longdo]
位于[wèi yú, ㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] to be located at; to be situated at; to lie, #1,468 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かれましては[おかれましては, okaremashiteha] (exp) (uk) (hon) (pol) (See にいて) in respect of; in regards to; as for [Add to Longdo]
ける[おける, okeru] (exp) (uk) in; at; for [Add to Longdo]
て;いて;置いて(iK)[おいて, oite] (conj) (uk) at; in; on [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 社会 体制 組織 若しくは 個人 立場 責任 放棄 姿勢 支持 筈 マクロ ミクロ にいて として
#B: スパイ 戦(いくさ) にいて{において} は 片方 が 相手 を 逆襲~ 為る(する){して} 其の[01]{その} 戦略 を 覆す{くつがえす}~
If your ability to accomplish a job does not exceed the peak (hump), on the difficulty scale for one job (project), then no matter how long you wait it will not be solved.一つの仕事(プロジェクト)にいて困難性の尺度で、仕事の遂行能力が、その頂上(ハンプ)を越えない場合は、何時まで待っても解決しない。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top