ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -斯-, *斯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[斯, sī, ] this, thus, such; emphatic particle; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 168

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, ㄙ, ] (phonetic); this, #779 [Add to Longdo]
俄罗[É luó sī, ㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Russia, #1,464 [Add to Longdo]
巴勒[Bā lè sī tǎn, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Palestine, #4,756 [Add to Longdo]
[Mò sī kē, ㄇㄛˋ ㄙ ㄎㄜ, ] Moscow (capital of Russia), #5,542 [Add to Longdo]
巴基[Bā jī sī tǎn, ㄅㄚ ㄐㄧ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Pakistan, #6,014 [Add to Longdo]
哈马[Hā mǎ sī, ㄏㄚ ㄇㄚˇ ㄙ, / ] Hamas (radical Palestinian group), #9,278 [Add to Longdo]
[Lài sī, ㄌㄞˋ ㄙ, / ] Rice (name); Condoleezza Rice (1954-) US Secretary of State from 2005, #11,120 [Add to Longdo]
大林[Sī dà lín, ㄙ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Joseph Stalin (1879-1953), murderous Soviet dictator, #11,849 [Add to Longdo]
[Yī sī lán, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ, / ] Islam, #11,974 [Add to Longdo]
[Mù sī lín, ㄇㄨˋ ㄙ ㄌㄧㄣˊ, ] Muslim, #12,225 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (adv) (1) (uk) (See ああ,然う,如何・どう) in this way (used for something or someone close to the speaker, including the speaker himself, or for the opinions of the speaker); thus; such; (int) (2) uh... (interjection used as a verbal pause); (P) [Add to Longdo]
うした;此うした[こうした, koushita] (exp,adj-pn) (uk) such [Add to Longdo]
うして[こうして, koushite] (conj) (uk) (See どうして,そうして) thus; in this way [Add to Longdo]
[こうこう, koukou] (adv,vs) (uk) so and so; such and such [Add to Longdo]
かる[かかる, kakaru] (adj-pn) (uk) such; like this [Add to Longdo]
かる程に[かかるほどに, kakaruhodoni] (conj) (arch) even now [Add to Longdo]
[かく, kaku] (adv) like this; such; thus [Add to Longdo]
くして[かくして, kakushite] (conj) (uk) thus [Add to Longdo]
くて[かくて, kakute] (adv,conj) thus; in this way [Add to Longdo]
くも[かくも, kakumo] (adj-f) (uk) so (e.g. so much, so close, so many, so few) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top