ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -斤-, *斤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[斤, jīn, ㄐㄧㄣ] a catty (about 500 grams); an axe; keen, shrewd
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  下 [xià, ㄒㄧㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 1866
[新, xīn, ㄒㄧㄣ] new, recent, fresh, modern
Radical: , Decomposition:   亲 [qīn, ㄑㄧㄣ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A freshly chopped 斤 tree 亲, Rank: 161
[斯, sī, ] this, thus, such; emphatic particle; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 168
[断, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to sever, to cut off, to interrupt
Radical: , Decomposition:     ?  米 [, ㄇㄧˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Using an axe 斤 to harvest grain 米, Rank: 434
[斥, chì, ㄔˋ] to scold, to upbraid; to accuse, to blame; to reproach
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Someone scolded for cutting themselves 丶 with an axe 斤, Rank: 1857
[斧, fǔ, ㄈㄨˇ] axe, hatchet; to chop, to hew
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] axe, Rank: 2771
[斫, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] to chop, to cut, to lop off
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] axe, Rank: 4677
[颀, qí, ㄑㄧˊ] tall and slim; slender
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf, Rank: 5062
[斦, yín, ㄧㄣˊ]
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic]
[斬, zhǎn, ㄓㄢˇ] to chop, to cut, to sever; to behead
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] axe

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] catty; weight equal to 0.5 kg, #2,097 [Add to Longdo]
[gōng jīn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] kilogram, #2,420 [Add to Longdo]
计较[jīn jīn jì jiào, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] to haggle over every ounce; fig. to worry unduly over minor matters, #25,395 [Add to Longdo]
[qiān jīn dǐng, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, / ] jack (for lifting weight), #50,651 [Add to Longdo]
八两[bàn jīn bā liǎng, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄣ ㄅㄚ ㄌㄧㄤˇ, / ] not much to choose between the two; tweedledum and tweedledee, #60,796 [Add to Longdo]
[jīn dǒu, ㄐㄧㄣ ㄉㄡˇ, ] variant of 筋斗, to tumble; a somersault, #147,612 [Add to Longdo]
秤砣虽小压千[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);, #800,950 [Add to Longdo]
半公[bàn gōng jīn, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] half kilo [Add to Longdo]
液压千[yè yā qiān jīn dǐng, ㄧㄝˋ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, / ] hydraulic jack [Add to Longdo]
螺旋千[luó xuán qiān jīn dǐng, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, / ] screw jack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n) (1) (arch) unit of weight ~600g; (2) (arch) pound (unit of mass [Add to Longdo]
[きんめ, kinme] (n) weight [Add to Longdo]
[きんりょう, kinryou] (n) weight; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きん, kin] (Gewichteinheit, ca. 600g) [Add to Longdo]
[きんりょう, kinryou] -Gewicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top