ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -斜-, *斜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[斜, xié, ㄒㄧㄝˊ] slanting, sloping, inclined
Radical: , Decomposition:   余 [, ㄩˊ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] measuring cup, Rank: 1786

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] slanting, #4,474 [Add to Longdo]
[qīng xié, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, / ] incline; lean; slant; slope; tilt, #7,571 [Add to Longdo]
[xié pō, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛ, ] slope; incline, #24,698 [Add to Longdo]
[xié shì, ㄒㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] a squint; sideways glance; to look askance, #28,113 [Add to Longdo]
[xié lǜ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄩˋ, ] slope, #40,360 [Add to Longdo]
[xié miàn, ㄒㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ, ] inclined plane, #40,465 [Add to Longdo]
线[xié xiàn, ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] slanting line; diagonal, #41,797 [Add to Longdo]
[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest, #61,525 [Add to Longdo]
[xiàng xié, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄝˊ, ] syncline (geol., concave fold buckling downwards), #63,654 [Add to Longdo]
[qīng xié dù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨˋ, / ] inclination (from the horizontal or vertical); slope; obliquity, #64,726 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゃめん, shamen] (n) ลาด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はす;しゃ, hasu ; sha] (adj-no,n) (See め・1) diagonal [Add to Longdo]
に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude [Add to Longdo]
め(P);(io);傾(oK)[ななめ(P);なのめ(ok), naname (P); nanome (ok)] (adj-no,adj-na,n) (1) (See ) slanting; tilted; sloping; diagonal; oblique; (2) unusual; slanted (view of the world); bad (mood); (P) [Add to Longdo]
めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly [Add to Longdo]
めに[ななめに, nanameni] (adv) diagonally; obliquely; slantingly; slantwise [Add to Longdo]
め応力[ななめおうりょく, nanameouryoku] (n) oblique stress [Add to Longdo]
め読み[ななめよみ, nanameyomi] (n,vs) (1) skim reading; (2) (See 縦読み) diagonal reading (e.g. as a simple code) [Add to Longdo]
め入射[ななめにゅうしゃ, nanamenyuusha] (n) oblique incidence [Add to Longdo]
[しゃえい, shaei] (n) slanted or oblique shadow [Add to Longdo]
横足[ななめよこあし, nanameyokoashi] (n) leg-yield (horse gait) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The land slopes gently toward the river.その土地は川に向かって緩やかに傾している。
The roof declines at a sharp angle.屋根は鋭い角度で傾している。
The rock rolled down the hillside.岩は丘の面を転がり落ちた。
Lots of campers were parked all over the hill-side.丘の面にはキャンピングカーがいっぱいあった。
We climbed a sharp slope.私たちは急面を上がった。
I have a bad squint.視です。(寄り目)。
The sled accelerated as it went down the icy slope.凍った面を滑り降りる時そりは加速した。
He tumbled on a steep slope while skiing.彼はスキーをしていて急面で転倒した。
He stared at the steep slope.彼は険しい面をじっと見た。
He stared at the steep slope of the mountain and stopped climbing it.彼は山のけわしい面をじっと見つめ、登るのをやめた。
He has able to ski down the slope.彼は面をスキーですべりおりることができた。
He wore his hat askew.彼は帽子をめにかぶっていた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゃせん, shasen] forward slash(, ) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ななめ, naname] schraeg_abfallend, geneigt [Add to Longdo]
[しゃせん, shasen] schraege_Linie [Add to Longdo]
[しゃし, shashi] das_Schielen [Add to Longdo]
[しゃへん, shahen] schraege_Linie, Hypotenuse [Add to Longdo]
[しゃよう, shayou] untergehende_Sonne [Add to Longdo]
[しゃめん, shamen] Boeschung, Abhang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top