ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

料金

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -料金-, *料金*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ,ค่าธรรมเนียม,ค่าตอบแทน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] TH: ค่าโดยสาร  EN: fare
料金[りょうきん, ryoukin] TH: ค่าธรรมเนียม

Japanese-English: EDICT Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] (n) fee; charge; fare; (P) [Add to Longdo]
料金後納郵便[りょうきんこうのうゆうびん, ryoukinkounouyuubin] (n) postage deferred payment mail [Add to Longdo]
料金[りょうきんじょ;りょうきんしょ, ryoukinjo ; ryoukinsho] (n) tollgate; toll booth [Add to Longdo]
料金体系[りょうきんたいけい, ryoukintaikei] (n) {comp} rate structure [Add to Longdo]
料金[りょうきんひょう, ryoukinhyou] (n) list or table of charges; tariff; price list [Add to Longdo]
料金別納郵便[りょうきんべつのうゆうびん, ryoukinbetsunouyuubin] (n) postpaid mail; postage paid [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Public utility charges will go up next April.4月から公共料金が値上げになる。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
How much is the fare on the bus?このバスの料金はいくらですか。
What are the charges in this hotel?このホテルの宿泊料金はいくらですか。
What are the charges in this hotel?このホテルの料金はいくらですか。
Is lunch included in this price?この料金に昼食代は入っていますか。
The rates cover all the meals at the hotel.そのホテルの宿泊料金は三食付きの値段です。
The price includes postage charges.その値段は郵便料金を含みます。
Will there be an extra charge for that?それには追加料金がかかりますか。
How much will it cost?どのくらいの料金がかかりますか。
What's the daily rate for a Toyota?トヨタの1日あたりの料金は?
Do you charge separately for drink?ドリンク料金は別ですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
料金体系[りょうきんたいけい, ryoukintaikei] rate structure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] Gebuehr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top