ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -斑-, *斑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[斑, bān, ㄅㄢ] freckled, mottled, spotted, striped
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] Markings 文 in jade 王, Rank: 2053

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, ] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated, #5,974 [Add to Longdo]
[bān diǎn, ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] spot; stain; speckle, #16,501 [Add to Longdo]
[què bān, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄢ, ] a freckle, #22,308 [Add to Longdo]
[huáng bān, ㄏㄨㄤˊ ㄅㄢ, / ] macula lutea (anat., central area of retina); yellow spot, #26,731 [Add to Longdo]
[bān bān, ㄅㄢ ㄅㄢ, ] full of stains or spots, #28,461 [Add to Longdo]
[bān bó, ㄅㄢ ㄅㄛˊ, / ] mottled; motley, #28,702 [Add to Longdo]
[bān mǎ, ㄅㄢ ㄇㄚˇ, / ] zebra, #29,012 [Add to Longdo]
马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hatching; zebra stripes, #29,313 [Add to Longdo]
[hóng bān, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄢ, / ] erythema (pathol.); rash in red patches, #29,383 [Add to Longdo]
[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme, #36,848 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むら, mura] (n) spots; speckles; mottles [Add to Longdo]
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P) [Add to Longdo]
たるみ;樽見[まだらたるみ;マダラタルミ, madaratarumi ; madaratarumi] (n) (uk) black and white snapper (Macolor niger) [Add to Longdo]
なく;ムラ無く;無く[むらなく(斑なく;斑無く);ムラなく(ムラ無く), muranaku ( han naku ; han naku ); mura naku ( mura naku )] (adv) (uk) evenly; equably; in an uniform and orderly fashion [Add to Longdo]
フルマ鴎[まだらフルマかもめ;マダラフルマカモメ, madara furuma kamome ; madarafurumakamome] (n) (uk) Cape pigeon; Cape petrel; pintado petrel (Daption capense) [Add to Longdo]
[むらき, muraki] (adj-na,n) capricious; moody; whimsical [Add to Longdo]
[まだらうし, madaraushi] (n) brindled (spotted) ox [Add to Longdo]
山椒魚[ぶちさんしょううお;ブチサンショウウオ, buchisanshouuo ; buchisanshouuo] (n) (uk) buchi salamander (Hynobius naevius) [Add to Longdo]
紙魚[まだらしみ;マダラシミ, madarashimi ; madarashimi] (n) (uk) firebrat (species of bristletail, Thermobia domestica) [Add to Longdo]
消え[むらぎえ, muragie] (n) remaining in spots [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The leopard cannot change his spots.豹はその点を変えることはできない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はんてん, hanten] -Fleck, -Tupfer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top