ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

数珠

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -数珠-, *数珠*
Japanese-English: EDICT Dictionary
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P) [Add to Longdo]
数珠一連[じゅずいちれん, juzuichiren] (n) a rosary; a string of beads [Add to Longdo]
数珠[じゅずだま, juzudama] (n) (botanical) Job's tears [Add to Longdo]
数珠繋ぎ;数珠つなぎ[じゅずつなぎ, juzutsunagi] (adv) linked together; tied in a row [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper.交通渋滞で、車が数珠つなぎでした。
The hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.修道士のように頭巾をかぶった雲は、ポツリポツリと落ちる雨を数珠のようにつまぐっている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those prayer beads, where did you get them?[JP] 数珠が これはどこで? The Manster (1959)
This is Bead of Peacock to guard your love for your wife.[JP] これは孔雀の数珠 あなたの強い愛情を守ってくれる Cape No. 7 (2008)
- Yes. But Buddhist prayer beads.[JP] そうだが 君が数珠なんて... The Manster (1959)
They'll be swarming like bees.[JP] あたしなんか12の時から今まで ずっとモテ期 ずっと数珠繋ぎ 数珠 Christmas on July 24th Avenue (2006)
You had a string of Buddhist prayer beads with you, and you never did say why.[JP] 君は数珠を持ってた 理由を言わなかったが 強引な推理かもしれんが... The Manster (1959)
So we have over 200 trains running on a tight chain.[JP] 200両を超える車両が こうやって 数珠つなぎで走っているわけです Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
Muslim prayer beads.[JP] イスラム教の数珠 Tribes (2008)
I'm sure Sayuri will have lots of boyfriends asking for her hand.[JP] モテ期? 女はね 一度男に好かれると 数珠繋ぎでモテ出す生き物なの Christmas on July 24th Avenue (2006)
- They're Buddhist prayer beads.[JP] 仏教徒の数珠 The Manster (1959)
This is Bead of Butterfly Pupa to bring you fortune for your diligence.[JP] これは超のさなぎの数珠玉 勤勉なあなたに 大きな運がめぐってきますように Cape No. 7 (2008)
This is Bead of Hands and Legs to improve your craftsmanship.[JP] これは手足の数珠 職人としての腕があがりますように Cape No. 7 (2008)
This is Bead of Tears.[JP] これは涙の数珠なんだ Cape No. 7 (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数珠[じゅず, juzu] Rosenkranz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top