ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

数据

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -数据-, *数据*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital; also written 數據|数据, #804 [Add to Longdo]
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital, #804 [Add to Longdo]
数据[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ, / ] database, #6,660 [Add to Longdo]
数据传输[shù jù chuán shū, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, / ] data transmission, #23,740 [Add to Longdo]
数据通信[shù jù tōng xìn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] data communication, #43,207 [Add to Longdo]
数据网络[shù jù wǎng luò, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] data network, #72,759 [Add to Longdo]
数据链路[shù jù liàn lù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] data link, #94,910 [Add to Longdo]
数据压缩[shù jù yā suō, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] data compression, #102,826 [Add to Longdo]
数据[shù jù duàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] data segment, #162,741 [Add to Longdo]
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Fiber Distributed Data Interface; FDDI [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lou Schwartz called me back and gave me a lot of figures.[CN] 舒路尔回复我 并给我大量数据 Double Indemnity (1944)
It's the Great Dane.[CN] -是大个子数据 101 Dalmatians (1961)
You want the figures to prove you right and me wrong, whereas I want...[CN] 你认为数据会证明你对而我错了,然而我想 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Not our statistics, but printed in your own Zenith newspaper.[CN] 并不是我们的数据,而是詹尼士报纸登出来 Elmer Gantry (1960)
I could have hugged you right then and there, Keyes... you and your statistics.[CN] 对于你和你的数据 我当时真想拥抱你 Double Indemnity (1944)
Just 26 years experience... all the percentage there is, and this hunk cf concrete in my stomach.[CN] 数据资料 以及心头这块大石 Double Indemnity (1944)
This is not about statistics![CN] 但是局长,现在讨论的不是数据 It Happened in Broad Daylight (1958)
Not only are these the closest planets to Earth, but all research to date indicates they are the only two planets capable of sustaining life as we know it.[CN] 不止是它们离地球最近, 也是所有的研究数据表明 他们是我们所知的最有可能有活的生物的星球 The Day the Earth Stood Still (1951)
I was gathering data on twins before I ever met a policeman.[CN] 我一直在收集双胞胎的数据 甚至在遇到警察前 The Dark Mirror (1946)
It's the Great Dane at Hampstead.[CN] 那是 汉普斯特德区的大个子数据 101 Dalmatians (1961)
You know, you ought to take a look at the statistics on suicide sometime.[CN] 你间中要看看 自杀的数据 Double Indemnity (1944)
And those papers are not just forms and statistics and claims for compensation.[CN] 纸张不只是 索偿表格及数据 Double Indemnity (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top