ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

教徒

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -教徒-, *教徒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教徒[jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] disciple; follower of a religion, #23,145 [Add to Longdo]
教徒[Fó jiào tú, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Buddhist, #47,315 [Add to Longdo]
天主教徒[tiān zhǔ jiào tú, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Catholic; follower of Catholicism, #55,495 [Add to Longdo]
基督教徒[Jī dū jiào tú, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Christian, #57,068 [Add to Longdo]
教徒[yì jiào tú, ㄧˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, / ] member of another religion; heathen; pagan; heretic; apostate, #61,164 [Add to Longdo]
教徒[qīng jiào tú, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Puritan, #78,790 [Add to Longdo]
印度教徒[Yìn dù jiào tú, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Hindu; adherent of Hinduism [Add to Longdo]
教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] adherent of religion; disciple [Add to Longdo]
教徒[Dào jiào tú, ㄉㄠˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] a Daoist; a follower of Daoism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教徒[きょうと, kyouto] (n) believer; adherent; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Catholics are against birth control.カトリック教徒は産児制限に反対している。
It is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day.キリスト教徒でもない人がバレンタインデーにチョコレートを送るのはくだらない習慣だ。
Christians believe in Jesus Christ.キリスト教徒はキリストの存在を信じている。
And among the good there are Serbs and Croats and Muslims, just as there are among the bad.しかも、悪い人の中にはセルビア人もクロアチア人もイスラム教徒もいるのとちょうど同じように、よい人の中にも、セルビア人もいれば、クロアチア人もイスラム教もいるのよ。 [F]
The devout Christian persists in his belief.そのキリスト教徒は自分の信念を断固として貫く。
The devout Christian persists in his belief.その敬虔なキリスト教徒は自分の信念を断固として貫く。
The criminal became a Christian and turned over a new leaf.その罪人はキリスト教徒になり、生活を一新した。
The devout Christian persists in his belief.その信心深いキリスト教徒は自分の信念を断固として貫く。
It is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day.バレンタインデーにキリスト教徒でない人がチョコレートを送ることはばかげた習慣である。
The Hindus worship in temples.ヒンズー教徒は寺院で礼拝する。
The Romans persecuted Christians.ローマ人はキリスト教徒を迫害した。
Cows are sacred to Hindus.牛はヒンズー教徒には神聖なものである。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
教徒[きょうと, kyouto] Glaeubiger, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top