ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

放つ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -放つ-, *放つ*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
放つ[はなつ, hanatsu] TH: ปล่อย  EN: to release
放つ[はなつ, hanatsu] TH: ปล่อยให้เป็นอิสระ  EN: to free
放つ[はなつ, hanatsu] TH: ยิง  EN: to fire

Japanese-English: EDICT Dictionary
放つ[はなつ, hanatsu] (v5t,vt) (1) to fire (e.g. an arrow); to hit (e.g. baseball); to break wind; (2) to free; to release; (3) (See 芳香を放つ) to give off (e.g. a scent); to emit (e.g. light); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This flower gives off a strong fragrance.この花は強い香りを放つ
This wild rose gives off a sweet scent.この野バラは甘い香りを放つ
This gas gives off a bad smell.その気体は悪臭を放つ
The gas gives off a strong, bad smell.その気体は強い異臭を放つ
It is like letting a tiger run loose.それは虎を野に放つようなものだ。
Garlic gives off a strong odor.にんにくは強いにおいを放つ
Garlic gives off a strong odor.ニンニクは強い臭いを放つ
Proper praise stinks.自賛は悪臭を放つ
The sun sends out light.太陽は光を放つ
The captain gave orders for a salute to be fired.隊長は礼砲を放つように命じた。
Quasars are brilliantly shining heavenly bodies that are extremely far away.クエーサーとは、非常に遠方にある、まぶしい輝きを放つ天体だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放つ[はなつ, hanatsu] loslassen, freilassen, abfeuern, ausstrahlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top