ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -摸-, *摸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[摸, mō, ㄇㄛ] to caress, to stroke, to gently touch
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1367

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mō, ㄇㄛ, ] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse), #3,362 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; copy, #3,362 [Add to Longdo]
[chù mō, ㄔㄨˋ ㄇㄛ, / ] touch, #9,982 [Add to Longdo]
[mō suo, ㄇㄛ ㄙㄨㄛ˙, ] grope, #10,990 [Add to Longdo]
[fǔ mō, ㄈㄨˇ ㄇㄛ, / ] to gently caress and stroke; to pet; to fondle, #12,572 [Add to Longdo]
偷偷[tōu tōu mō mō, ㄊㄡ ㄊㄡ ㄇㄛ ㄇㄛ, ] surreptitious; sneaky, #30,574 [Add to Longdo]
[zhuō mō, ㄓㄨㄛ ㄇㄛ, ] to predict (often in the combination difficult to predict); to ascertain, #34,845 [Add to Longdo]
[mō hēi, ㄇㄛ ㄏㄟ, ] to grope about in the dark, #39,498 [Add to Longdo]
顺藤[shùn téng mō guā, ㄕㄨㄣˋ ㄊㄥˊ ㄇㄛ ㄍㄨㄚ, / ] lit. to follow the vine to get to the melon; to track sth following clues, #42,609 [Add to Longdo]
[gū mo, ㄍㄨ ㄇㄛ˙, ] to reckon; to guess, #43,574 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もうぱい, moupai] (n,vs) identifying a piece by touch in a mah-jongg game (mahjong) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top