ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -搶-, *搶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[搶, qiǎng, ㄑㄧㄤˇ] urgent, rushed; to rob, to plunder
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  倉 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, / ] see 風|抢风 contrary wind, #1,095 [Add to Longdo]
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, / ] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch, #1,095 [Add to Longdo]
抢救[qiǎng jiù, ㄑㄧㄤˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] rescue, #4,042 [Add to Longdo]
抢劫[qiāng jié, ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] to rob; to rifle, #4,951 [Add to Longdo]
抢购[qiǎng gòu, ㄑㄧㄤˇ ㄍㄡˋ, / ] panic buying; rushing to buy, #8,657 [Add to Longdo]
抢险[qiǎng xiǎn, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] emergency (measures); to react to an emergency, #10,032 [Add to Longdo]
抢先[qiǎng xiān, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄢ, / ] to rush (to do sth urgent); to try to be the first; to forestall, #12,067 [Add to Longdo]
抢修[qiǎng xiū, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄡ, / ] to repair in a rush; urgent repairs, #12,134 [Add to Longdo]
抢占[qiǎng zhàn, ㄑㄧㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] to seize (the strategic high ground), #12,826 [Add to Longdo]
抢夺[qiǎng duó, ㄑㄧㄤˇ ㄉㄨㄛˊ, / ] plunder; pillage, #14,013 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top