ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -搖-, *搖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[搖, yáo, ㄧㄠˊ] to rock, to shake; to swing, to wave
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  䍃 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] shake; to rock, #3,082 [Add to Longdo]
动摇[dòng yáo, ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, / ] waver; be indecisive, #9,060 [Add to Longdo]
摇滚[yáo gǔn, ㄧㄠˊ ㄍㄨㄣˇ, / ] to shake and boil; rock and roll (music), #9,111 [Add to Longdo]
摇晃[yáo huàng, ㄧㄠˊ ㄏㄨㄤˋ, / ] to rock; to shake; to sway, #16,294 [Add to Longdo]
摇篮[yáo lán, ㄧㄠˊ ㄌㄢˊ, / ] cradle, #19,173 [Add to Longdo]
摇摆[yáo bǎi, ㄧㄠˊ ㄅㄞˇ, / ] to waver; swaying (of building in an earthquake), #19,177 [Add to Longdo]
摇滚乐[yáo gǔn yuè, ㄧㄠˊ ㄍㄨㄣˇ ㄩㄝˋ, / ] rock music; rock 'n roll, #22,660 [Add to Longdo]
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, / ] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose, #22,804 [Add to Longdo]
摇动[yáo dòng, ㄧㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] shake; sway, #30,444 [Add to Longdo]
摇身一变[yáo shēn yī biàn, ㄧㄠˊ ㄕㄣ ㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] to change shape in a single shake; fig. to take on a new lease of life, #30,765 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top