ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

措置

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -措置-, *措置*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
措置[そち, sochi] มาตราการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
措置[そち, sochi] (n,vs) measure; measures; step; (P) [Add to Longdo]
措置入院[そちにゅういん, sochinyuuin] (n,vs) involuntary admission (commitment) (to a mental hospital) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We should take the necessary steps before it's too late.手後れにならないうちに、必要な措置を取るべきです。
The government adopted strong measures to fight inflation.政府はインフレに対するために強硬な措置をとった。
The government didn't take appropriate measures to prevent the infection from spreading.政府は感染が広がることを予防する適切な措置を取らなかった。
The government didn't take appropriate measures to prevent the infection from spreading.政府は感染の拡大を未然に防ぐための適切な措置を取らなかった。
Governments usually resort to price control when inflation has reached a certain level.政府は通常インフレがある水準に達した場合は、物価の抑制の措置に訴える。
You should take the appropriate measures at the appropriate time.適切なときに適切な措置を講ずるべきです。
Unless Japan eliminates those barriers, the U, S, will take sanctions.日本がそれらの障壁を撤廃しなければ米国は制裁措置を取るだろう。
Unless Japan eliminates those unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.日本がそれらの不当な関税を撤廃しなければ、アメリカは制裁措置を取るだろう。
Unless Japan eliminates its unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.日本が不公平な関税を撤廃しなければ、米国は制裁措置をとるだろう。
Affirmative action and busing are debated topics.論争の多い話題:積極的差別是正措置とバス通学。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
措置[そち, sochi] Massnahme, Schritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top