ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

排水

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -排水-, *排水*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排水[pái shuǐ, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, ] drain, #10,451 [Add to Longdo]
排水[pái shuǐ liàng, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, ] discharge capacity, #35,450 [Add to Longdo]
排水[pái shuǐ gōu, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ, / ] gutter, #41,807 [Add to Longdo]
排水[pái shuǐ guǎn, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, ] drainpipe; waste pipe, #55,369 [Add to Longdo]
排水[pái shuǐ qú, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄩˊ, ] drainage [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
排水[はいすい, haisui] (n) การปล่อยน้ำทิ้ง, การระบายน้ำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
排水[はいすい, haisui] (n,vs) drainage; (P) [Add to Longdo]
排水[はいすいかん, haisuikan] (n) drainpipe; drainage pipe [Add to Longdo]
排水[はいすいこう, haisuikou] (n) osculum; scupper (hole) [Add to Longdo]
排水[はいすいこう, haisuikou] (n) drainage [Add to Longdo]
排水条件[はいすいじょうけん, haisuijouken] (n) drainage conditions [Add to Longdo]
排水[はいすいりょう, haisuiryou] (n) displacement (of a ship) [Add to Longdo]
排水[はいすいろ, haisuiro] (n) drainage channel [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The school drains the pool once a month.学校はプールの水を月一回排水する。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top