ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -捏-, *捏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[捏, niē, ㄋㄧㄝ] to knead, to mold, to pinch
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  圼 [niè, ㄋㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 2472

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niē, ㄋㄧㄝ, ] to pinch (with one's fingers); to knead; to make up, #4,416 [Add to Longdo]
[niē zào, ㄋㄧㄝ ㄗㄠˋ, ] to make up; to fabricate, #26,415 [Add to Longdo]
[niǔ nie, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ˙, ] affectedly shy, #49,773 [Add to Longdo]
扭扭[niǔ niǔ niē niē, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ ㄋㄧㄝ, ] affectedly shy, #64,533 [Add to Longdo]
[niē hé, ㄋㄧㄝ ㄏㄜˊ, ] to act as a go between, #77,436 [Add to Longdo]
[niē gu, ㄋㄧㄝ ㄍㄨ˙, ] to act as a go-between [Add to Longdo]
[niē jī, ㄋㄧㄝ ㄐㄧ, / ] chiropractic [Add to Longdo]
脊治疗[niē jǐ zhì liáo, ㄋㄧㄝ ㄐㄧˇ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, / ] chiropractic (medical treatment) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ち上げ;でっち上げ[でっちあげ, decchiage] (n) (uk) fabrication; put-up job; trumped-up story; frame-up; hoax [Add to Longdo]
っち上げる;ち上げる;でっち上げる[でっちあげる, decchiageru] (v1,vt) (1) (uk) to fabricate; to invent; to make up (a story); to hoax; to pull a hoax; (2) to frame someone [Add to Longdo]
[つくね, tsukune] (n) chicken or fish meatloaf made with egg [Add to Longdo]
ねくり返す;こねくり返す[こねくりかえす, konekurikaesu] (v5s) (1) (See ね返す) to tamper; to mess with; (2) to go on endlessly [Add to Longdo]
ねる[こねる, koneru] (v1,vt) (1) to knead; to mix with fingers; (2) to quibble; to argue for argument's sake [Add to Longdo]
ね上げる;こね上げる[こねあげる, koneageru] (v1,vt) (1) to knead thoroughly; to work up; (2) to concoct; to make up [Add to Longdo]
造;ねつ造[ねつぞう, netsuzou] (n,vs) fabrication; forgery; falsehood; hoax [Add to Longdo]
造記事[ねつぞうきじ, netsuzoukiji] (n) fabricated story; cooked up (news) report [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top