ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

指数

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -指数-, *指数*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指数[zhǐ shù, ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] (numerical, statistical) index, #1,434 [Add to Longdo]
物价指数[wù jià zhǐ shù, ㄨˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] price index, #16,250 [Add to Longdo]
恒生指数[Héng Shēng Zhǐ shù, ㄏㄥˊ ㄕㄥ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] Hang Seng Index, #31,123 [Add to Longdo]
居民消费价格指数[jū mín xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] consumer price index CPI [Add to Longdo]
指数函数[zhǐ shù hán shù, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] exponential function [Add to Longdo]
指数基金[zhǐ shù jī jīn, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, / ] index fund [Add to Longdo]
指数套利[zhǐ shù tào lì, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ, / ] index arbitrage [Add to Longdo]
指数期权[zhǐ shù qī quán, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ, / ] index options [Add to Longdo]
日经指数[Rì jīng zhǐ shù, ㄖˋ ㄐㄧㄥ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] Nikkei stock market index [Add to Longdo]
消费价格指数[xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] consumer price index CPI [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指数[しすう, shisuu] (n) index; index number; exponent (e.g. in floating-point representation); characteristic; (P) [Add to Longdo]
指数演算子[しすうえんざんし, shisuuenzanshi] (n) {comp} exponential operator [Add to Longdo]
指数[しすうか, shisuuka] (n,vs) indexation [Add to Longdo]
指数化方式[しすうかほうしき, shisuukahoushiki] (n) (See インデクセーション) indexation [Add to Longdo]
指数関数[しすうかんすう, shisuukansuu] (n) exponential function; exponentiation function [Add to Longdo]
指数[しすうてき, shisuuteki] (adj-na) {comp} exponential [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] (n) {comp} exponential growth [Add to Longdo]
指数[しすうぶ, shisuubu] (n) exponent portion; characteristic (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
指数分布[しすうぶんぷ, shisuubunpu] (n) {comp} exponential distribution [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Testing Koko's IQ is not easy.ココの知能指数を調べるのは容易ではない。
The stock price index soared to an all-time high.株価指数は過去最高に上昇した。
The stock price index was off 200 points yesterday.株価指数は昨日200ポイント下げた。
The index rose to a seasonally adjusted 120.5.指数は季節調整済みで120.5に上昇した。
The retail price index is a barometer of economic activity.小売物価指数は経済活動のバロメーターです。
The consumer price index has been fluctuating wildly.消費者物価指数は激しく変動しています。
Dr. Patterson, a psychologist, has tested Koko's IQ.心理学者のパターソン博士はココの知能指数をテストした。
The Nikkei index jumped dramatically just before closing.日経指数は大引け間際に大きく跳ね上がりました。
When we take the wind-chill factor into account, the temperature must have been over thirty degrees below zero centigrade.風速冷却指数を考慮に入れると、気温は零下30度以下であったに違いない。
The price index hit an all-time high.物価指数はこれまでの最高に達した。
Er, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...あのー、先生?黒板に書いてあるの、指数関数じゃなくて三角関数ですけど・・・。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指数[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
指数(浮動小数点の)[しすう, shisuu] characteristic [Add to Longdo]
指数演算子[ひすうえんざんし, hisuuenzanshi] exponential operator [Add to Longdo]
指数関数[しすうかんすう, shisuukansuu] exponentiation function [Add to Longdo]
指数[しすうてき, shisuuteki] exponential [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth [Add to Longdo]
指数[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
指数分布[しすうぶんぷ, shisuubunpu] exponential distribution [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top