ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

指事

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -指事-, *指事*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指事[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
指事[zhǐ shì zì, ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指事[しじ, shiji] (n) indicative (kanji whose shape is based on logical representation of an abstract idea) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Leave that to us. -No, I was referring to my fee.[CN] 这问题留给我们 不是,我是指事务费 Indecent Proposal (1993)
"honne," the way they really are.[CN] "本音",指事物的真实性质 Emperor (2012)
"Truth of a character" means more than just factual truth.[CN] 人物的真实性格 不仅仅指事情的真相 Net Worth (2011)
In a vicious statement, Connie attacked the Middlesex fire department officials, claiming a vast conspiracy.[CN] 郭占在声明中严重指责消防署 指事情是插贼驾祸的阴谋 Donnie Darko (2001)
"Tatemae," the way things appear,[CN] "建前",指事物的表象 Emperor (2012)
They just reference things.[CN] 他们仅指事情。 About Alex (2014)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top